Tona ner dina filter och släpp fram din medvetna närvaro

meditationI tidigare blogginlägg skrev jag om de självförstärkande mönstren i våra hjärnor som är grunden för alla våra vanor. Men det finns en annan dimension av vår autopilot än de inbitna vanemönstren och det är de effektiva filter i våra hjärnor som sållar bort mer än 99% av alla inkommande sinnesimpulser från att nå vårt medvetande. Denna filterfunktion som går under namnet kognitiv inhibering sköts av det s.k. retikulära aktiveringssystemet (RAS) långt ner i hjärnstammen i den förlängda märgen.

Utan dessa filter hade vi totalt lamslagits av alla impulser och signaler som varje sekund sköljer över oss. Tänk om vi hela tiden hade medvetet registrerat varje kroppsläge, varenda muskelrörelse, minsta lilla synintryck, alla små ljud omkring oss, alla färger, former, lukter smaker på en enda gång. Vi kan ana hur överväldigande och kaotisk världen hade varit och vi skulle efter en mycket kort stund bli helt utmattade.

Filtren är också så fiffigt konstruerade att det släpper igenom sådan information som kräver vår uppmärksamhet antingen för att vi behöver informationen för det vi håller på med, för att det är något nytt som inträffar eller för att informationen är viktig för oss på något annat sätt.

Om vi sitter och läser en bok i en park kan vi vara helt fokuserade på det vi läser. Vi absorberas av texten framför oss och filtrerar då bort allt annat. Vi hör inte barnens skrik och vi är inte medvetna om fåglarna som flyger runt oss. Men skulle vi sitta inomhus och läsa och en fågel plötsligt flög in i rummet skulle den omedelbart fånga vår uppmärksamhet. Något nytt har hänt. Intrycket måste tolkas och vårt medvetande måste bestämma sig för om vi behöver göra något. Boken och dess innehåll är nu för tillfället helt bortfiltrerad.

Filtren är alltså helt livsviktiga för oss, men samtidigt kan de avskärma oss från verkligheten omkring oss och om vi är ständigt absorberade i våra egna tankar utan att lägga märke till all den mångfald, komplexitet och skönhet vi har runt omkring oss så begränsar vi oss och reducerar vår kreativa förmåga.

Att försätta sig i ett tillstånd av medveten, accepterande och icke-bedömande närvaro kallas ofta för mindfulness. Mindfulness är en av de tio kreativa förmågorna och kan rikta sig inåt genom olika meditationsövningar där man fokuserar på inre känslor, tankar och sinnesförnimmelser i nuet. Sådana meditationsövningar, som under århundraden har utvecklats inom främst den buddhistiska traditionen, har nått en bredare västerländsk publik under de senaste 50 åren. Men mindfulness kan också rikta sig utåt där fokus ligger på att helt ut uppleva och utan värderingar acceptera de yttre sinnesintryck som de finns just nu.

Mindfulness innebär att vi öppnar våra sinnesintryck och stannar upp i nuet, men innebär också ett tillstånd av icke-bedömande och icke-analyserande av det vi känner, ser och upplever – ett fullständigt accepterande av de intryck vi tar in. Medveten närvaro är en förmåga som vi behöver träna upp genom meditation och andra övningar. Vissa människor har en medfödd förmåga att lättare nå sådana tillstånd av medveten närvaro, medan andra behöver mer träning. Men alla kan nå dit och den ökade närvaro detta ger förbättrar både vår kontakt med oss själva och andra, ökar vår kreativa förmåga och ger oss ett rikare men även lyckligare liv.


Tips: Mindfulnessmeditation praktiseras ofta sittande i en lugn miljö med korslagda ben och slutna ögon. När du satt dig i en bekväm men värdig position med rak rygg så lägger du sedan hela ditt fokus på andningen. Känn och upplev varje andetag, hur luften passerar näsborrarna, fyller lungorna och pressar ner buken vid inandningen och sedan på samma sätt i omvänd ordning under utandningen. När en tanke flyger genom ditt huvud, så konstaterar du att den är där utan att bedöma eller analysera den för att sedan släppa taget om den och låta den lösas upp i intet. På samma sätt gör du med olika sensationer från kroppen. De är där, men saknar betydelse i nuet. Börja med 10 minuter varje dag, och utöka sedan efter vad som känns bra för dig. I början är det svårt eller omöjligt att hålla ovidkommande tankar bort, men ju mer regelbundet du praktiserar den här meditationen desto lättare går det och du blir ett med din andning. Observera tomrummet mellan tankarna när du inte tänker på någonting. Försök att vila i det här tomrummet oavsett hur kort det är. Ju mer du praktiserar din meditation desto längre blir de här stunderna av total tomhet på tankar, och i dessa tomrum kan vissa uppleva en känsla av sällhet, kärlek och att vara ett med universum. Men även utan dessa andliga upplevelser kan du genom att regelbundet praktisera denna meditation så småningom lära dig att stänga av bruset av oönskade tankar också utanför meditationen, vilket tillåter dig att vara mer närvarande i nuet.

Det finns många andra typer av meditation som du kan använda med lika god effekt och du kan också gå vidare och mer systematiskt utforska eller praktisera den andliga dimensionen av meditationen kopplad till någon trosriktning, t.ex. buddhism.


This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

2 thoughts on “Tona ner dina filter och släpp fram din medvetna närvaro”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: