Varför den här bloggen?

De senaste åren har kreativitet – vad det är, hur det uppstår och hur den kan odlas – varit ett av mina stora intressen. Jag som nu startar den här bloggen är läkare, chef, pappa, forskare, kommunikatör, amatörfotograf, storslukare av böcker och möjligen mer nyfiken än de flesta. Efter den traditionella krisen mitt livet, som så många av oss drabbas av, så ledde ett inre sökande efter de fundamentala svaren på våra stora livsfrågor, en ny relation och nya bekantskaper mig in på ett nytt intressespår, nämligen hur vår hjärna formar oss till dem vi är och vilken fantastisk 1-liters kreativitetsmaskin vi ständigt bär med oss – med dess enorma potential men också begränsningar som vi ofta inte är medvetna om.

Genom att plöja mängder av böcker och forskningsartiklar borrade jag mig successivt allt längre ner i vad resultaten av vad modern hjärnforskning och beteendevetenskap kan lära oss om vår kreativitet – inte bara en allmän förståelse utan också hur vi kan utveckla denna fantastiska gåva. Något hundratal böcker och artiklar senare tror jag att jag har tillräckligt på fötterna för att våga dela med mig av mina egna slutsatser och tolkningar, samt en hel del praktiska tips hur vi kan öka kreativiteten i våra liv. Förhoppningsvis kommer det hela att så småningom bli mitt eget bidrag i form av en bok (eller kanske flera), men tills dess kommer det att bli spridda funderingar på den här bloggen i stället.

This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Varför den här bloggen?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s