Sex tänkarhattar

Six_thinking_hatsI diskussioner hamnar man ofta i motsatsförhållande till varandra och har då en tendens att låsa sig fast i sin egen position. När alla sitter i dessa låsta positioner är det mycket svårt att komma vidare. En bra metod för att värdera idéer, inte minst om det sker i grupp, är att använda en teknik som kallas för Sex tänkarhattar, som har utvecklats av Edward de Bono.

Med sex tänkarhattar-tekniken kommer man runt detta problem genom att alla deltagarna tvingas att inta samma position parallellt på ett strukturerat sätt. Idén är alltså densamma som i debattklubbar där man måste kunna argumentera för motsatta positioner.

Tekniken, som är mycket effektiv för att snabbt belysa ett problems eller en idés alla aspekter, bygger på att man i tur och ordning tar på sig sex olikfärgade imaginära hattar, som var och en representerar ett visst sätt att tänka:

  • Den vita hatten symboliserar objektiva fakta (logiskt och neutralt), information och data. Vad vi vet och vad vi behöver ta reda på. Tillåter deltagarna att fråga och utforska.
  • Den röda hatten symboliserar intuition (utan motivering, kan ändras), magkänslan just nu, känslor, instinkter. Tillåter deltagarna att sätta ord på hur idén påverkar deras känslor.
  • Den gula hatten symboliserar positivism (med motivering) med fokus på fördelar och vinster. Tillåter deltagarna att se fördelarna även om de är emot idén.
  • Den svarta hatten symboliserar tvekan (med motivering), med fokus på svårigheter, svagheter och risker. Tillåter deltagarna att se nackdelarna även om de är för idén.
  • Den gröna hatten symboliserar kreativitet, idéer, alternativ, möjligheter, lateralt tänkande och lösningar på svarta hatten-problem. Tillåter deltagarna att släppa loss sin kreativa förmåga.
  • Den blå hatten symboliserar processtänkande: Strukturerar tänkandet med sammanfattningar, konklusioner och beslut. Ser till att deltagarna kommer vidare.

Tekniken fungerar inte bara för att utvärdera idéer utan kan användas för alla sorters diskussioner där man har behov av att betrakta något på olika sätt. Beroende på ämnet för diskussionen kan man stanna olika länge vid de olika hattarna och det finns också en möjlighet att gå tillbaka, men alla måste då bära samma hatt. Normalt sett behövs kortast tid för den blå hatten och längst tid för de gula, svarta och gröna hattarna. Den som leder diskussionen ska främst se till att den svarta hatten bara används när den ska.

Walt Disney lär ha använt en liknande teknik. Först var han drömmaren som fantiserade fram de mest häpnadsväckande idéerna, utan några som helst begränsningar. Dagen därpå var han realisten som försökte se hur idéer skulle kunna förverkligas. Tredje dagen var han kritikern som på alla sätt försökte skjuta idén i sank.

This blog in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: