Testa din förmåga att tänka utanför lådan med niopunktsproblemet

9-dot-problem

Niopunktsproblemet är ett klassiskt test på förmågan att tänka utanför lådan. Utmaningen är att rita fyra raka streck, som både förbinder varandra och går genom samtliga nio punkter.

När du väl har hittat lösningen, skulle jag vilja att du fundera på hur du skulle kunna dem med bara tre streck. Men detta var bara uppvärmningen till den riktiga kreativa utmaningen. Kan du fundera ut hur detta skulle kunna gå till med endast ett streck?

I länken nedan kan du hitta lösningen till två de två första problemen, men också några förslag till lösningar på enstrecks-utmaningen. Om du skulle kunna komma på några fler förslag skulle jag uppskatta en kommentar (helst på lösnings-sidan och inte här).

Länk till lösningarna

Testa din kreativa problemlösningsförmåga med fler utanför-lådan-problem

Testa också kvadratproblemet

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: