Tio tips för att vässa din problemlösningsförmåga

Problem-Solving 2

Vi konfronteras hela tiden med olika problem. Det kan var hemma eller på jobbet och variera från små vardagsproblem till stora mer livsavgörande problem. Nedanstående tips kan hjälpa dig att bli en mer effektiv problemlösare.

Tips 1: Det kan vara en god vana att då och då stanna till och skanna av omgivningen för att se vad som kan förbättras. Finns det något runt omkring dig som inte är som du vill ha det? Notera detta på ett ställe dit du kan återkomma. På det här sättet bygger du upp en bank av saker som kan förbättras eller problem som behöver lösas. Du behöver inte nödvändigtvis kasta dig över dem just nu, men om du inte skriver ner dem så kommer de snabbt att glömmas bort.

Tips 2: När du står inför ett problem så försök att komma på så många alternativa problemformuleringar som möjligt och gärna från helt olika utgångspunkter. Att jämföra de olika problemformuleringarna ger ofta den första nyckeln till att lösa problemet och lösningen blir sannolikt också mer kreativ än om du från början hade låst fast dig vid enbart ett sätt att betrakta problemet.

Tips 3: Om du ställs inför ett stort och svårlöst problem så ta dig tillräckligt med tid för att lista alla möjliga delproblem och angrip dem sedan ett i taget. Allra effektivast blir du om du bryter ner varje delproblem till sin absolut minsta beståndsdel. Det går då lättare att lösa varje del var för sig utan att helheten får lida.

Tips 4: När du identifierat ett problem som verkligen engagerar dig är det viktigt att du både mentalt och känslomässigt åtar dig att lösa problemet. Detta åtagande som du måste ta på fullt allvar är startpunkten på den kommande processen att lösa problemet.

Se det som att du antagit en utmaning som du nu inte vill svika genom att ge upp innan du kommit i hamn. Men trots att du antagit utmaningen kan du fortfarande behöva brottas mer med problemet en tid för att göra det klarare för dig innan du kan gå över till problemlösningsfasen.

Tips 5: För att kunna komma på de bästa lösningarna behöver du ofta belysa problemet från alla möjliga synvinklar både på bredden och djupet. Börja se, verkligen se, och inte bara från olika vinklar. Gå närmare ditt problem så att du fångar upp de allra minsta detaljerna. Ta ett steg tillbaka och betrakta det från avstånd. Vänd på det och vrid på det. Lär dig att teckna och använd penna och papper för att fånga detaljerna.

Du kan sedan komma vidare genom att ställa frågor. Ju fler frågor du ställer, desto bättre kommer du att förstå dina problem. Om du arbetar med problemlösning i ett företag lyder kanske frågorna: Vad är styrkan hos din produkt? Svagheterna? Vad vill marknaden ha? Vad gör konkurrenterna? Vilka är de senaste trenderna? Vad finns det för regler? Kommer lagstiftningen att ändras? Finns det kunder du inte når?

Tips 6: Ställ inte bara frågor som rör din verksamhet eller ditt problem. Ofta är de verkligt viktiga frågorna introspektiva. Det är inom dig du har både de rätta frågorna och alla svaren. Den typen av frågor kan vara: Varför göra jag på det här sättet? Vad är det jag inte förstår? Vad är det jag är rädd för? Vad är det som hindrar mig? Vad är det jag känner inför det här problemet? Är det detta som jag verkligen vill? Vad säger mig min intuition? Meditera gärna en stund över dessa frågor. Svaren kan komma snabbt och ge dig värdefulla ledtrådar i den fortsatta processen.

Tips 7: Tankar frodas bäst i det kontext där de hör hemma, vilket ligger bakom det välkända fenomenet att det kan vara svårt att hitta namnet på en bekant från arbetet när man träffar henne i affären. Denna egenskap hos vårt tänkande kan man använda sig av om man fixerats alltför hårt vid sitt problem och tankarna övergått i grubblerier.

Om detta händer kan det vara bra att tillfälligt byta miljö. När du promenerar så gå där du aldrig tidigare gått. Om du har tid så gör en resa. Om du inte har tid så tänk intensivt eller planera för en fantasiresa så långt bort som möjligt. Grotta ner dig i tankar och intryck som är så avlägsna från ditt problem som möjligt. Detta underlättar för din hjärna att hitta helt nya perspektiv på ditt problem som du inte reflekterat över tidigare.

Tips 8: Om du har till uppgift att förbättra en produkt eller en tjänst. Så börja med att beskriva den så noggrant som du kan. Gör en lista alla dess egenskaper. I nästa steg går du igenom listan punkt för punkt och tänker efter vilka möjligheter som öppnar sig om just den egenskapen inte längre gäller. Hur skulle en cykel kunna se ut som inte har ett styre? Hur skulle en kniv kunna fungera om den inte har ett knivblad? Kan man göra en bok med tre pärmar?

Tips 9: Leta inte efter varianter på den lösning du har framför dig utan försök att gå i andra riktningar. För vissa problem är det lättare att hitta möjliga lösningar. Du kan kanske komma upp med ett femtiotal eller fler olika förslag, medan för ett annat problem så har du kanske bara en enda stor idé. Oavsett så ta dig besväret att tänka efter ett par rundor till för ytterligare alternativ innan du börjar sålla bland det du har.

Tips 10: Lika inspirerande som att få den briljanta en-på-miljonen-idén, lika frustrerande är det att se den lösas upp och försvinna i glömska. Det finns bara en bot för att inte glömma bort sina idéer och det är att dokumentera idén så fort du får den. Hur du gör det är mindre viktigt. Det enda som är viktigt är att se till att var du än befinner dig och vilken tid på dygnet det än är så ska du omedelbart kunna göra det.

I dag är detta relativt lätt. De flesta människor går inte många steg utan sin smartphone och denna innehåller ofta både anteckningsfunktion och röstmemo. Ta sedan till vana att föra över dem till ett annat medium, t.ex. en idédagbok som antingen kan vara fysisk eller elektronisk. Om du väljer det senaste, så se som vanligt till att ha en bra backup-rutin.

Även om idéerna inte är Eureka-upplevelser, vilket de flesta inte är, och de kanske inte ens är aktuella här och nu utan bara kul uppslag, så spara dem systematiskt och plocka fram dem då och då. Inte sällan så kan de här idéerna sätta igång assocationsmaskineriet och trigga fram nya idéer, tankar eller uppslag.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Tio tips för att vässa din problemlösningsförmåga”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: