Världen finns inom dig

Earth

Som människor har vi ibland en benägenhet att se oss själva som passiva åskådare till en värld vi råkat hamna i. Händelser passerar revy framför våra ögon utan att vi har möjlighet att påverka dem och när livet går emot oss så ligger orsakerna till vårt lidande utanför oss själva. Det som drabbar oss är någon annans (eller omständigheternas) fel. Vi själva är offer.

Men det finns ett helt annat sätt att betrakta världen omkring oss. Den finns inte utanför oss, den finns i stället inuti oss.

Tänk efter en stund. Allt vi ”ser” är ljusvågor som reflekteras från olika föremål och som via ögats näthinna och synnerven når hjärnan där signalerna tolkas till en ”bild”. Allt vi ”hör” är ljudvågor som via hörselbenen i mellanörat och hörselnerven når hjärnan där signalerna tolkas som ”ljud”. Sak samma för ”smak”, ”lukter” och hudens ”känsel”.

Det vi föreställer oss befinna sig utanför oss, och som vi tror att vi kan objektivt betrakta, är i stället förnimmelser som vi själva genererat och tolkat i våra hjärnor. Hela världen som vi ser, tolkar och upplever den är alltså vår egen unika skapelse som finns inne i oss och ingen annan människa på jorden kan styra över hur vi gör detta. Vi kan inte uppleva någonting utanför oss. Vi kan bara uppleva det som finns inom oss.

Så vad har detta omvända resonemang egentligen för betydelse för hur vi ska betrakta våra liv? Insikten om att allt som händer oss sker inuti oss kan vara skrämmande, för plötsligt kan vi inte längre placera oss i en situation där vi är offer för omständigheterna.

Visst, vi är inte i kontroll över allt (eller ens en bråkdel) av det som händer runt omkring oss och vi kan oftast inte styra över vilka intryck som når fram till oss. Men det är vi, och ingen annan, som råder över hur vi ska tolka och hantera dessa intryck. Det är vi som väljer om vi ska reagera eller agera på dem. Det är vi som bestämmer om det vi upplever i vårt inre ska få oss att kämpa eller ge upp. Och det är vår egen högst personliga tolkning av det vi upplever inom oss som ger oss vägledningen till hur vi ska hantera våra liv.

Den fulla insikten att hela vår upplevda värld finns inom oss – inte utanför oss – är kraftfull. Den ger oss makt, men också ansvar. Den sopar också bort alla möjligheter till ursäkter varför vi inte lever det liv som vi har möjlighet och skulle vilja leva.

Möjligheterna är definitivt inte desamma för alla människor, men hur vi tolkar, hanterar och agerar på den bild av vår omvärld som vi skapar i vårt inre är helt upp till oss och ingen annan.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Världen finns inom dig”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: