Om du vill uppnå något – bestäm dig för att du redan är där

On_the_top

Tvivel på din förmåga är ofta det största hindret för att uppnå dina mål. Om du redan på förhand dömt ut dina chanser så kommer du aldrig att förverkliga dina drömmar. När du verkligen vill uppnå något så bestäm dig i stället för att du redan är där

Om du vill uppfinna något, så är första steget på vägen att betrakta dig själv som uppfinnare. Om du vill komponera musik så betrakta dig själv som kompositör. Om du vill skriva en bok se dig själv som en författare. Om du vill skapa konst så tag dig an rollen som konstnär.

Om du inte lever dig in i den känslan, så kommer du att förbli en tillfällig gäst i den nya verkligheten och inte riktigt höra hemma. Om du däremot redan när du kämpar med din första tavla självklart betraktar dig själv som en konstnär så kommer du också att bli en, även om det inte garanterar dig att bli en ny Picasso eller Chagall.

När du bestämt dig för hur du vill att något ska bli och målar upp denna kommande verklighet för ditt inre så har du redan tagit flera steg mot att förverkliga ditt mål. Inte minst hjälper visualiseringen till att plocka bort dina omedvetna mentala blockeringar och låsningar som annars ligger hindrande i vägen mellan dig och ditt mål.

Shakti Gawain har i sin bok Creative visualization beskrivit fyra steg för effektiv användning av visualisering för att uppnå olika livsmål.

  1. Börja med att definiera ditt mål, som kan vara vad som helst – ett nytt jobb, att hitta kärleken, en god hälsa, en resa. Målet ska vara positivt formulerat. Vara smal är ett bättre mål än mindre tjock.
  2. Skapa en klar bild eller idé av hur du redan uppnått ditt mål. Ju klarare och tydligare desto bättre. Om målet är ett nytt jobb, så ska du se dig själv i det nya jobbet. Föreställa dig känslan av att gå in där på morgonen. Se arbetsplatsen framför dig, prata med de nya kollegorna.
  3. Fokusera ofta på din mentala bild, men gör det utan ansträngning. Det ska inte finnas någon strävan eller frustration i visualiseringen. Du är ju redan där.
  4. Fyll din bild med mängder av positiv energi. Gör dig av med alla tvivel på att detta är din nya verklighet – eller något som är ännu bättre än bilden du målat upp.

Genom att ha visualiserat ditt mål och gjort det verkligt så kommer du att lättare kunna se vägarna ditt och de uppoffringar som du kanske behöver göra på vägen kommer att kännas lättare och mer naturliga – för i ditt inre är det klart att du redan har övervunnit hindren.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Om du vill uppnå något – bestäm dig för att du redan är där”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: