Vikten av att behandla medarbetarna rättvist

Fairness

Få saker påverkar människor mer negativt än känslan av att vara orättvist behandlade och alla som har sett barn dela upp en tårtbit mellan sig kan se att det är millimeterrättvisan som räknas. Detta ligger djupt rotat i våra gener och är starkt kopplat till vår egen självrespekt och vår känsla av hur vi uppfattas och respekteras av vår omgivning och vilken plats vi har i den sociala hierarkin.

Hjärnans belöningssystem stimuleras av känslan att vara uppskattad och rättvist behandlad medan motsatsen i stället triggar i gång obehagskänslor från de delar av hjärnan som annars aktiveras vid illamående och obehagliga dofter.

Ett klassiskt psykologiskt experiment involverar två försökspersoner (A och B). I experimentet får A en summa pengar att dela med B. A får själv bestämma hur stor andel B ska få och om B accepterar så får båda behålla pengarna. Men om B inte accepterar erbjudandet så förlorar båda sin andel av pengarna.Upprepade sådana försök har visat att vid en erbjuden andel lägre än 20–30% så uppfattas den upplevda orättvisan så stor att B hellre avstår från pengarna för att kunna straffa det orättvisa beteendet.

Om den ursprungliga summan t.ex. är 4 $ så accepterar B glatt ett erbjudande om 2 $, men om den ursprungliga summan är 10 $ så blir reaktionen i de allra flesta fallen att B inte accepterar och ingen av dem får då några pengar.

Tabibna Golnaz och medarbetare vid University of California Los Angeles har tagit det här experimentet ett steg vidare och visat att aktiveringen av belöningscentrum i hjärnan hos försöksperson B är oberoende av den totala storleken på ersättningen, men direkt korrelerad till hur rättvist erbjudande är.

Den beskrivna obehagskänslan när vi känner oss orättvist behandlade är den samma som uppkommer då vi befinner oss i situationer av relativt underläge. Människan har betydligt lättare att fördra fattigdom om alla andra är fattiga jämfört med att ha det gott ställt om omgivningen har det ännu bättre.

Som chef är det därför viktigt att du hela tiden är medveten om den förödande negativa kraften som uppstår när medarbetarna inte känner sig rättvist behandlade och inte uppskattade efter förtjänst. Detta gäller inte bara pengar och andra belöningar utan också i vilken mån de olika medarbetarna får din uppmärksamhet och tillgång till din tid.

Det är mänskligt att tycka bättre om vissa personer än andra, särskilt om dessa bekräftar en själv, men om omgivningen får intrycket att du har vissa favoriter så kommer det att väcka avund och negativa känslor. Det är därför viktigt att du medvetandegör din egen inställning till dina olika medarbetare och motstår impulsen att visa mer uppmärksamhet åt dem du gillar mest. Uppskattning, belöningar och befordran ska därför styras helt av vad medarbetarna presterar och hur de uppträder gentemot varandra och externa kunder och intressenter.

Förutom en bättre stämning på arbetsplatsen blir en helt rättvis bedömning också en garant för att de är de dugligaste anställda som kan göra karriär inte de som är bäst på att kamma sina överordnade medhårs. Var särskilt observant på de mer introverta medarbetarna som kanske inte gör så mycket väsen av sig men inte desto mindre kan göra en enastående insats i det tysta. Var också medveten om att de mest kreativa medarbetarna också kan uppfattas som bråkiga och besvärliga då de i kraft av sina egna idéer gärna ifrågasätter rådande ordning.

Historien har gång på gång visat hur mycket mer dynamiska meritokratiska samhällen är jämfört med samhällen där tjänster tillsätts efter börd, familjeband, befolkningsgrupp, kön, etc.


Källa: Tabibnia G, Satpute AB, Leiberman MD (2008).The sunny side of fairness: preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry). Psychological Science. 19:339–47.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Vikten av att behandla medarbetarna rättvist”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: