Ta hjälp att hitta dina blinda fläckar

blind spot

Vi har alla en punkt djupt inne i våra ögon, just där synnerven når ut till näthinnan, där vi saknar möjlighet att ”se”. Detta är vår blinda fläck, eller ”blind spot”. Också som människor bär vi med oss blinda fläckar i våra personligheter. Detta är egenheter som finns där och som hindrar oss från att utveckla oss själva fullt ut.

Även om dessa blinda fläckar kan vara helt uppenbara för omgivningen så är det meningslöst att förvänta sig att personen ifråga själva utan hjälp ska kunna komma tillrätta med dessa egenheter – för de är just blinda för dem.

Du, liksom alla andra, har dina egna blinda fläckar och dessa kan ställa hinder i vägen för dig, inte minst om det är ett beteende som andra människor irriterar sig på. Du har därför allt att vinna på att identifiera dem.

Men eftersom du inte ser dem själv så måste du förlita dig på hjälp från andra. Om du drivs av en strävan att hela tiden förkovra dig och växa som människa så måste du var öppen för konstruktiv kritik.

Om du på ett ärligt och öppet sätt kan lyssna till vad andra har att säga om dig, utan att omedelbart gå i försvarsställning, så kan du också successivt öka din självkännedom och så småningom radera din blinda fläckar.

Men detta kräver mod att både inför dig själv och inför andra erkänna dina brister och vara beredd att arbeta med dem. Och jag kan själv av egen erfarenhet intyga att detta kan var en smärtsam process.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Ta hjälp att hitta dina blinda fläckar”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: