Att leva sitt liv som en kampsportsmästare

MartialArts

Hela livet är en lång rad av små och stora val; från de små som vad vi ska äta till middag till de stora livsavgörande valen som yrke, val av livspartner och var vi ska bosätta oss. Vi är som biologiska varelser vanedjur, där det ligger hårdkodat i våra gener att hela tiden upprepa handlingar som visat sig fungera väl tidigare.

I ett tidigare blogginlägg, ”Dina vanor – från skogsstig till motorväg”, har jag skrivit om hur vi hela tiden styrs av hjärnans sätt att skapa mönster för vårt tänkande.

Om vi hela tiden skulle mötas av samma situationer hade detta kanske varit en optimal strategi i alla lägen. Men livet är inte sådant. I stället utsätter det oss hela tiden för nya tester och nya utmaningar. Om vi då har begränsat vårt handlande till ett enda sätt att reagera, är vi som en boxare som bara behärskar vänsterkrokar och hela tiden anfaller på exakt samma förutsägbara sätt. Det säger sig självt att denne skulle vara mycket lätt att besegra i sin ensidighet.

På samma sätt är det i verkliga livet. I stället för att vara som den begränsade boxaren, bör vi sträva efter att bli som kampsportsmästaren. En sådan har mångsidighet. Han eller hon behärskar en rad olika tekniker, även om en del förblir favoriter som så småningom utvecklas till fulländning.

Men det räcker inte med att behärska de olika teknikerna, det är lika viktigt att vara flexibel. Det som skiljer mästaren från amatören är förmågan att hela tiden uppfatta situationen precis som den utspelar sig i nuet och välja det för situationen bästa sättet att agera. Ibland kan detta vara att offensivt gå framåt, men ibland kan det i stället vara bättre att ducka för slagen och ta ett steg tillbaka och vänta en stund tills det rätta tillfället dyker upp.

Detta är inte lätt. Att se situationen som den verklige är kräver att vi tar oss själva utanför våra fördomar om världen för att i stället neutralt betrakta omgivningen med nyfikenhet men utan dömande eller förutfattade meningar, d.v.s. att vara mindful.

Det gäller också att vara empatisk med förmåga att sätta oss in i hur människor i vår omgivning tänker och reagerar. Detta gäller givetvis vår närmaste omgivning. En öppen, inkännande och närvarande attityd stärker banden till de människor som betyder mest för oss, men inkänningsförmåga gäller i minst lika hög grad våra motståndare. Den duktige diplomaten vet att det allra viktigaste i en förhandling är att förstå inte bara vad motparten vill uppnå, men också dennes känslomässiga värderingar och drivkrafter.

Att vara flexibel i sitt liv är inget medfött utan ett medvetet livsval och något som behöver tränas upp och integreras i våra liv på samma sätt som karatemästaren måste fortsätta att träna varje dag för att fortsätta vara på toppen.

Vi måste träna upp vår medvetna närvaro – att se utan att döma. Men vi måste också hela tiden utmana våra vanor, välja nya vägar hem från jobbet, läsa böcker av nya författare och om nya ämnen, resa för att skaffa oss nya erfarenheter och vara nyfikna och lyssna i stället för att prata när vi träffar nya människor.

Livet är ett stort äventyr som hela tiden erbjuder en ström av nya möjligheter som hela tiden passerar förbi oss. Flexibilitet innebär att uppfatta dessa möjligheter och fånga dem i flykten, att se de nya vägarna och modet att bestiga berget framför oss i stället för att vända om. Ta chansen och se vad som händer. Om det inte passar dig så välj att gå i en annan riktning. Men detta sätt att leva livet innebär inte att i alla lägen envist välja det oprövade. Det hade inte varit särskilt flexibelt!

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: