Att hitta ditt högre syfte

Canterbury Cathedral

Passion handlar om det optimala självförverkligandet – att göra något för att det är det rätta för en själv. Om passionen således bär med sig drag av egennytta och självtillfredsställelse så är det högre syfte något som ligger utanför och bortom en själv. Att följa sitt högre syfte har drag av plikt – gentemot sitt företag, sin släkt, sitt land eller sin Gud.

Detta gör inte kraften i det högre syfte och den egna tillfredsställelsen att följa den mindre – snarare tvärtom. Att hitta sitt högre syfte och sedan följa det kan ge en enorm inre tillfredsställelse och ett harmoniskt lugn. Det högre syftet är alltid grundat i ens värderingar och det förstärker därmed den inre etiska kompassen.

Både som människa och kreativ ledare är det viktigt att fyller sitt liv med mening, men också att sträva efter att förmedla ett högre syfte till sina medarbetare. Detta kan både öka deras inre motivation och minska stressen i perioder av hög arbetsbelastning. Vikten av ett högre syfte för motivationen kan illustreras av följande historia:

En varm sommardag kommer en vandrare förbi en stor byggarbetsplats. Han passerar en man som håller på att mura upp stora stenblock till vad som ser ut att bli en vägg. Den murande mannen ser plågad och besvärad ut. Vandraren stannar till och frågar hur det går. Muraren svarar att det är mest skit. “Arbetet är tungt och dåligt betalt. Jag är trött och svettig i det starka solskenet och ryggen värker. Bygget kommer att ta många år och det är inte ens säkert att det blir färdigt under min livstid”.

En bit bort står en annan man som också står och murar upp stora stenblock, men den här mannen ser glad och nöjd ut och visslar medan han arbetar. Vandraren går fram också till den här mannen och frågar hur allt är. ”Toppen” svarar mannen. ”Kan du tänka dig, jag bygger en katedral! Visserligen är arbetet tungt och dåligt betalt. Jag är trött och svettig och ryggen värker. Jag kanske inte ens får uppleva att den blir färdig, men tänk dig här står jag och bygger en katedral. Bättre än så kan det inte bli.”

Ditt högre syfte är alltid kopplat till dina egna inre drivkrafter och dessa ger dig uthållighet att fortsätta även när det blir motigt (vilket det periodvis alltid blir). Syftet är ofta högre och större än dig själv – du känner att du gör nytta och skillnad och att du kan vara stolt över vad du åstadkommer.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: