Kampen mellan dina inre rädslor och ditt kreativa mod

hammock-2036336

Vi styrs i väldigt hög grad av de primitiva reaktionerna som uppstår i vår reptilhjärna. En av de starkaste av dessa instinkter är rädsla. Rädsla är en överlevnadsfunktion, och potentiellt farliga situationer påverkar oss mycket mer än positiva signaler som säger att allt är lugnt, och att vi kan fortsätta med det vi håller på med.

Detta är inte så konstigt om man tänker efter. Det är givetvis viktigare att vi någon gång felaktigt får för oss att en fiende lurar i busken, än att vi gör misstaget att tro att allt är lugnt, medan vi i själva verket går rakt in i ett bakhåll. Vi har alltså genetiskt inbyggt i oss att överskatta hot och underskatta möjligheter.

En av våra rädslor rör fysiska faror, som ju kan hota vår överlevnad. En annan är rädslan att bli betraktad som annorlunda, och kanske som yttersta konsekvens bli utstött ur gruppens gemenskap. Rädsla i kombination med hjärnans mönstertänkande och tendens att upprepa invanda beteenden gör de flesta människor till försiktiga varelser som helst undviker att ta risker.

Men att alltid verka inom den trygga sfären begränsar oss också som människor. Att ta risker och leva på kanten ger en extra dimension till livet, och det är i sådana stunder som vi känner oss som mest levande. Genom att våga ta steget kan vi också få vinster som vi annars inte kunnat få.

Rädsla behöver inte bara vad andra människor tycker och tänker om oss eller röra fysiska faror. Vi bär också med oss våra egna inre rädslor, som inte sällan är kopplade till våra vanor. Att göra som vi alltid brukar göra känns tryggt – vi rör oss inom vår egen komfortzon. Vi vet vad vi har, men vi vet aldrig fullt ut vad vi kommer att få, förrän vi vågat språnget och är där.

Ska vi våga säga upp oss för att satsa på en ny karriär? Ska vi bryta upp från ett halvbra förhållande för att kunna hitta kärleken med någon annan? Ska vi våga lämna Sverige för att hitta ett nytt liv utomlands. Vår inre tröghet tvekar ofta in i det längsta, men när vi senare i livet ser tillbaka på våra liv så är det ofta inte besluten att ta chansen som vi ångrar, utan de tillfällen när vi inte gjorde det. Eller uttryckt med Søren Kirkegaards ord: ”Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv”.

Att ge sig ut på okända vatten och prova något helt nytt väcker inte bara motstånd för att det är ovant och därmed kräver mental energi, det kan också trigga igång en aktivitet i hjärnans rädslocentrum, amygdala, med rent fysiska obehagskänslor. Det krävs därför mycket av oss för att våga ta risker. Vi vet vad vi har, och det tar emot att riskera denna trygghet för något som visserligen kan bli mycket bättre, men med en inbyggd risk och osäkerhet.

Studier i det spännande ämnet behavioural economics har också visat att vi värderar det vi redan har mycket mer än sådant som vi inte har. Det visar sig bl.a. genom att det pris vi är beredda att betala för en viss sak är betydligt mindre än det pris vi kan accepterar för att sälja samma sak om vi redan har den. Att vi värderar det vi har mer än det vi kan få, spär ytterligare på hjärnans konserverande och status quo-strävande tendens. Inom en organisation gör denna högst mänskliga egenskap det ibland mycket svårt att genomdriva ett nödvändigt förändringsarbete.

Kreativt mod är självförtroendet att våga stå emot sina rädslor. Någonstans i processen måste du sätta dig ner och känna efter vad du verkligen vill. Det är inte alls säkert att en idé är så bra att den är värd att satsa på. Det gäller att noga värdera för- och nackdelarna. Kreativt mod är att våga ge sig ut på djupt vatten, medveten om möjligheten att man kan ha fel och att man kan misslyckas. Motsatsen är fanatism, då man bortser från allt som talar mot ens sak. Kreativt mod kan därför vara förenat med ångest och oro, men är inte dumdristigt.

Men när väl beslutet är taget i ditt inre, och du känner dig övertygad om att detta är något du verkligen vill göra, då gäller det att vara sann mot dig själv och göra det som känns rätt trots rädslorna.

Illustration: PixaBay.com – Alexa_Fotos

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: