Fem sätt hur du kan träna upp din superhjärna

Strong brain

När jag var en ung medicinstudent i mitten av 1980-talet fick jag lära mig att hjärnan var en ganska stabil struktur och genom livet skulle vi varje år förlora ett stort antal nervceller som inte kunde återbildas. Som så många andra “medicinska sanningar” har också denna visat sig vara felaktig.

Du är född med cirka 100 miljarder nervceller i din hjärna, och även om du förlorar 85 000 varje dag så bildar din hjärna ständigt nya celler, så i när du är 70 år gammal så kommer du fortfarande att ha samma antal som i 20-årsåldern.

Det är inte bara hjärncellerna som återbildas, hjärnan är också i ständig ombyggnad och förfining för att möta de nya krav som den möter, i den fantastisk process som kallas hjärnans plasticitet. Detta sker på liknande sätt som när musklerna växer och utvecklas som svar på fysisk träning. Ju mer du tränar din hjärna, desto mer utvecklas den, och detta händer både under mentala utmaningar och fysisk motion.

Så hur tränar du bäst din hjärna? Nedanstående tips hjälper dig långt på vägen för att få en vältränad superhjärna:

  1. Var nyfiken! Öppna ditt sinne för de oändliga möjligheterna att lära dig och uppleva nya saker. Läs böcker, gå på teatern, res, prata med människor – speciellt dem med andra intressen och bakgrunder än dig själv.
  2. Var mindful! Se dig själv som en vaksam utforskare av vad som sker runt om och inom dig själv. Var uppmärksam på dina känslor, kroppsrörelser och sensoriska sinnesintryck. Praktisera regelbunden meditation för att öka din förståelse för ditt sanna jag. När du gör saker utav gammal vana, så fråga dig själv om dessa kan göras annorlunda.Om du kämpar med din vikt, så kan du vara uppmärksam på varför du öppnar kylskåpet. Kanske är dina inre behov inte relaterade till hunger. Om du känner dig ensam, så ta fram telefonen och ring en vän, istället för att ta fram en läsk eller en chokladkaka. På detta sätt kommer din hjärna att skapa nya feedback-loopar och reagera på nya sätt när suget efter sötsaker sätts in.
  3. Utöva någon idrott med specifika kroppsrörelser och reaktiva mönster! Att spela tennis eller utföra yoga ökar inte bara dina fysiska utan också dina mentala förmågor. Bara tanken på att utföra en specifik rörelse kan hjälpa dig att utföra den också i verkligheten, eftersom samma delar av din hjärna är inblandade. Om du vill förbättra din golfsving, så föreställ dig i dina tankar varje liten del av den perfekta svingen om och om igen. Man kan till och med engagera nya delar av hjärnan och få nya nervceller att utvecklas för att ta över förlorade funktioner efter en stroke, enbart genom ett upprepat och fokuserat tänkande på de rörelser man förlorat.
  4. Utmana din hjärna med mentala övningar! Att lösa korsord, spela schack eller skriva poesi kommer att hålla din hjärna skarp och vital högt upp i åldrarna och minska risken för att utveckla demens.
  5. Identifiera de sanna värdena i livet! Försök att se igenom myterna om vad som ger lycka till livet. Det handlar inte om pengar och saker, utan om relationer med andra människor och ett andligt välbefinnande. Ett lyckligt liv kommer att ge dig en lycklig hjärna.

Det här blogginlägget var inspirerat av Deepak Chopra & Rudolph E Tanzi (2013). Super brain – unleash the explosive power of your brain. Rider & Co.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Illustration: iStock.com/julos

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: