Kreativitetsövning: Vad är din kreativitet?

brush-2927793

Kreativitet är inte bara att måla eller att skapa musik. Kreativitet är att komma på nya idéer eller uttryckssätt oberoende av vilken aspekt av livet det rör. Kreativitet handlar både om den kreativa processen – hur man griper sig an ett problem och om resultatet – idén, uppfinningen, konstverket, känslan, skrattet.

Kreativitet kan handla om allt från vardagens enkla problemlösning till konstnärligt uttryck, forskning, affärsutveckling, politik, hur vi lever våra liv och hur vi blir lyckliga.

Har du någon gång funderat över din egen kreativitet, och vad du skulle vilja göra av den? Om inte, så kan den här övningen kanske vara en hjälp.

För övningen behöver du ett tomt papper i A3 format eller större och en ask med färgpennor i olika färger. I mitten av pappret skriver du ”Min kreativitet”. Försök sedan associera fritt. Vilka känslor, ord, bilder kommer upp i ditt inre. Använd färgpennorna till att fästa dessa associationer på pappret.

Om du normalt tänker i ord, så försök att också rita små figurer eller symboler. Bry dig inte om hur de ser ut. Det här är inte ett test på hur bra du ritar, och några enkla streck räcker så länge de har en mening för dig. Att rita är extra viktigt om du normalt tänker i ord, men om du i stället normalt tänker i bilder så försök att komplettera teckningarna med att också skriva ner dina tankar i ord.

Oavsett vilket så är det bra att blanda så mycket som möjligt och använda alla färgerna du har tillgång till. Fundera inte för mycket, utan försök komma in i ett flöde där intrycken kommer från ditt djupare medvetna i stället för ditt logiska tänkande. Arbeta med ditt papper i minst 10–15 minuter.

När du är färdig så sätt dig stilla ner i några minuter framför pappret och betrakta vad du åstadkommit. Blev resultatet det du förväntade dig eller framkom det några överraskningar? Har du en klar och fokuserad bild av din kreativitet eller spretar den i olika riktningar? Om ditt papper är fullt – jättebra du har mycket att ösa ur. Om ditt papper är nästan tomt – deppa inte för det. Alla nya idéer har startat som ett tomt blad och du kan senare se tillbaka hur mycket du har utvecklats.

Om du inte vet vad du vill göra med din kreativitet, så kan du nu vara dags att formulera en kreativ intention. För hur kan du förverkliga dina drömmar om du inte vet vad de är?

Illustration: Pixabay.com – fietzfotos

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: