Att betrakta världen från olika perspektiv

seagulls

Ibland sitter vi så fast i våra egna förutfattade åsikter om hur världen är att vi har svårt att se saker från något annat perspektiv än vårt eget. Det är därför nyttigt att från tid till annan påminna sig om att världen inte är svartvit utan består av en oändlig mängd grå nyanser och att samma situation kan se väldigt annorlunda ut från en annan synvinkel.

Jag snubblade på följande mycket illustrativa berättelse (original författare okänd).


En dag tog en väldigt rik pappa sin son på en resa till landsbygden med syfte att visa honom hur det är att vara fattig. De tillbringade några dagar och nätter på en gård hos vad som skulle anses vara en fattig familj.

Efter deras återkomst från resan frågade fadern sin son hur han tyckte om resan. “Det var bra, pappa“, svarade sonen. “Såg du hur fattiga människor kan vara?” frågade fadern. “O ja“, sade sonen. “Så vad lärde du dig av resan?” frågade fadern.

Sonen svarade: “Jag såg att vi har en hund men de hade fyra. Vi har en pool som når till mitten av vår trädgård men de har en bäck som inte har något slut. Vi har importerade lyktor i vår trädgård men de har hela stjärnhimlen på natten. Vår uteplats räcker över halva trädgården medan de har hela horisonten. Vi har en begränsad tomt där vårt hus står medan de har fält som räcker bortom horisonten. Vi har tjänare som tjänar oss, men de tjänar andra. Vi köper vår mat, men de odlar sin. Vi har murar runt vår egendom för att skydda oss, de har vänner som skyddar dem.

Pojkens far var mållös. Då tillade hans son: “Det visade mig hur fattiga vi verkligen är.


Så från tid till annan, särskilt när det gäller frågor som är kontroversiella, försök att ta ett steg tillbaka och “tvinga dig” att utforska alternativa perspektiv till din egen omedelbara position.

Detta är särskilt viktigt när man går in i någon form av förhandling. Först när du lyckas se situationen med din motparts ögon kommer du att kunna nå en lösning som skulle vara långsiktigt tillfredsställande för båda parter.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: