Fem tips för att kicka igång din kreativitet

collage

Ibland flödar den kreativa tankeprocessen utan att vi riktigt vet hur det går till, men minst lika ofta fastnar vi och vet inte riktigt hur vi ska gå vidare. I dessa lägen kan olika stimuli som ord, bilder, föremål, etc. vara väldigt effektiva för att sätta i gång associationsförmågan och därmed idéflödet. Mest effektiva är obesläktade stimuli, som ska vara så annorlunda som möjligt i förhållande till vårt problem för att verkligen få oss att tänka helt utanför lådan.

Följande fem tips kan du använda dig av nästa gång du fastnat i ditt kreativa arbete.

1. Slumpord. Vi människor tänker ofta i ord. Orden är inte bara ord, utan de är ofta laddade med känslor, minnen tankar, associationer som skiljer sig åt från en person till en annan. Ett slumpmässigt utvalt ord kan därför vara ett väldigt kraftfullt stimulus för att komma på nya idéer. Ju mer skilt ordet är från problemet som ska lösas desto bättre. Detta tvingar bort hjärnan från de invanda tankespåren och placerar tankarna i ett helt nytt utgångsläge. Om vi ritar en bild av ordet så stimulerar vi dessutom flera delar av vår hjärna.

Slumpord kan genereras på många olika sätt. Det enklaste är att ta en bok, vilken som helst, från bokhyllan och slå upp en sida. Sätt sedan fingret någonstans på sidan utan att läsa texten: la voilá! Ett något mer sofistikerat sätt är att använda en slumpordsgenerator.

Exempel:

 • Problem: Hur du ska få dina tonåringar att diska efter sig.
  Slumpord: ”mönster”.
  Lösning 1: Du sätter ett kombinationslås med kod (siffermönster) på kylskåpet. Koden som du ändrar varje dag får de bara om de diskar: Ingen diskning, ingen mat!
  Lösning 2: Du häller ut något klibbigt på golvet framför diskbänken. Mönstret efter fotavtryck avslöjar vem som diskar och vem som smiter undan.
 • Problem: Vart du ska åka på semestern.
  Slumpord: ”scen
  Lösning 1: Åka till Milano och gå på La Scala-operan.
  Lösning 2: Ställ inte till en scen utan åk dit din partner vill.

För att slumpordstekniken ska fungera så är det viktigt att du verkligen använder det slumpord du dragit och inte försöker igen och igen tills du hittat ett som verkar bra. Du är då sannolikt tillbaka i det vertikala tänkandet. Du måste också träna dig att inte associera ordet med en idé som du redan är medveten om. Anta i stället utmaningen och försök hitta den udda infallsvinkeln. Dock är det inte alltid som ett ord leder till en bra idé. Du kan därför använda flera olika ord för att få en ström av idéer, men var ärlig mot dig själv hur du använder dem.

2. Slumpbilder. Denna metod är mycket snarlik slumpordstekniken och de allmänna principerna är identiska. Slumpbilder kan dock generera annorlunda idéer, då bilder stimulerar andra delar av hjärnan än ord. En del människor har också sin preferens i att tänka i bilder snarare än i ord (Einstein var en av dem), och för sådana personer kan slumpbilder vara en kraftfullare teknik. Det går faktiskt ofta att klura ut om en person främst tänker i bilder eller ord. Nästa gång någon sitter och fundera följ då hennes blick. Om den går upp mot hennes vänstersida är det med stor sannolikhet en bildtänkare.

Liksom med orden kan du lätt hitta lämpliga bilder på nätet, t.ex. nyupplagda foton på Flickr eller Photo.net. En annan favorit är Pixabay, varifrån många av illustrationerna på den här bloggen kommer. Mer än för slumporden så gäller det att verkligen betänka syftet med övningen, och inte försjunka i de estetiska aspekterna av dessa foton som kan vara spektakulära. Begränsa inte till någon särskild kategori av bilder, utan famna brett.

När du slumpvis valt ut två till tre foton eller andra bilder så börja associera kring dem. Skriv ner i detalj vad du tänker, känner och upplever när du ser bilderna. Finns det någon dold historia i bilden? Tillåt dig att göra absurda och långsökta tolkningar. När du känner att det associativa flödet börjat sina går du igenom alla dina tolkningar och intryck och försöker konceptuella blanda dem med olika attribut kopplade till ditt problem.

3. Musik. Musik har en alldeles speciell förmåga att försätta oss i olika sinnesstämningar. Musik har också en förmåga att få oss att associera till olika händelser eller situationer, antingen för att vi hört musiken spelas vid ett speciellt tillfälle, eller för att musiken i sig får oss att tänka i bilder. Forskning har visat att vissa typer av musik kan påverka både humöret och kreativiteten.

När vi lyssnar till musik så stimulerar vi många olika delar av hjärnan samtidigt, inte bara vårt medvetna tänkande i prefrontala cortex, utan även andra djupare liggande delar av vår hjärna och våra associationsområden. Musik är skapad ur kreativitet och påverkar vår egen kreativitet.

Du kan använda musiken aktivt även för idégenerering. Börja med att under 5–10 minuter spela upp en spellista med olika sorters musik (klassisk, jazz, funk, rockballader). Välj gärna musikstycken som inte är alltför kända och inte alltför lättsmälta så att hjärnan får arbeta lite. Se till att sitta bekvämt med slutna ögon i ett halvmörkt rum och låt tankarna flyta iväg. Ägna därefter 5–10 minuter åt att skriva ner så många idéer som möjligt utan att tänka alltför mycket och utan att värdera varje idé.

En alternativövning är att i stället aktivt lyssna till ett lite mer avancerat stycke klassisk musik eller jazz och lägga märke till musiksvängningar, tempoväxlingar, ljudnivå, etc. Försök koppla växlingarna i musiken till de specifika känslor eller intryck som de ger.

4. Föremål. Fysiska föremål stimulerar den taktila känseln (ytterligare en del i vår hjärna). Inför en idékläckningssession är det bra att ta med ett slumpmässigt föremål från hemmet eller naturen. Dessa kan sedan användas för att generera idéer.

5. En slumpmässig webbsajt. En slumpmässig webbsajt fungera också bra som idéstimulus. Det finns generatorer som slumpar fram sådana, t.ex. randomize. När du har öppnat webbsajten, försök att suga in dess essens och anda. Vad handlar den om? Finns det någon bärande idé bakom? Vad försöker man säga? Försök att se likheter och skillnader jämfört med ditt problem. Får du några lärdomar? Idéer? Användbara tankar och associationer?

En udda och tankestimulerande sajt som jag själv hittat på det här sättet är zoomquilt.org.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: