De fyra pelarna som ger mening åt livet

pillar-capitals-1220665

Vi lever i ett samhälle där framgång mäts i inkomst, ägodelar och status, men att ha förvärvat dessa attribut betyder inte att våra liv behöver vara fyllda med en högre mening. Så vad är det som ger mening till vårt liv?

En person som har tänkt på detta är den amerikanska journalisten Emily Esfahani Smith. Hon tror att meningen med våra liv vilar på fyra pelare; tillhörighet, syfte, berättelsen om våra liv och transcendens. Olika filosofer, från Aristoteles till Baumeister, har genom historien refererat till dessa fyra pelare, och deras relevans stöds alltmer av hårda vetenskapliga bevis.

En känsla av tillhörighet är ett grundläggande mänskligt behov, men vi verkar ha övergett fysiska mänskliga kontakter till förmån för den konstgjorda tillfredsställelsen som kommer av ”likes” från ytliga “vänner” på sociala medier. När våra sociala kontakter blir allt mer fragmenterade blir meningsfulla konversationer om livets djupare värden allt sällsyntare. Nära relationer är grundläggande för att känna sig värdefull och bristen på dem är en viktig orsak till depression, men också dagliga kontakter som småprat med dina kollegor eller personen i kassan i din mataffär adderar ständiga små injektioner av mening till livet.

Syfte är att göra något för andra utan att begära något i gengäld. Vi har alla färdigheter och förmågor, som vi kan använda till gagn för andra. Det behöver inte vara något stort som att arbeta som en volontär i ett afrikanskt flyktingläger, utan lika gärna vardagliga små uppgifter som en del av vårt arbete eller på fritiden, men som ger värde till andra. Alla dessa stora som små handlingar adderar mening till våra liv.

Berättelsen om våra liv bygger på de viktigaste händelserna vi har erfarit, och dessa ger oss de hörnstenar som vi kan hänga upp våra liv på. Vi är resultatet av händelserna som har format våra liv, och en förståelse och uppskattning för dessa och de lärdomar de har givit oss, oavsett om det har varit positiva eller negativa erfarenheter, är av stort värde för att vi ska kunna leva i ett sammanhang. För att testa vikten av dessa händelser kan man överväga “tänk om”-frågorna, d.v.s. hur livet kunde ha utvecklats om dessa händelser inte hade ägt rum.

Transcendens är känslan av att vara en liten del av något större än oss själva, som ligger bortom den empiriska sinnevärlden. Under sådana stunder upplever man en känsla av att vara sammankopplad till allt utan gränser gentemot omgivande universum. Det här är en känsla som kan ge lugn och ro i sinnet, där egots betydelse upphör att existera. I den buddhistiska traditionen är ego-döden under transcendens en förberedelse för vår oundvikliga fysiska död, som då kan omfamnas utan rädsla.

Att odla meningens fyra pelarna i det dagliga livet, kan vara en källa till att leva ett rikare och lyckligare liv.

Detta blogginlägg inspirerades av: Emily Esfahani Smith (2017). The power of meaning: Crafting a life that matters. Se mer på hennes TedTalk.

Illustration: Pixabay.com – Dimitris Vetsikas

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

 

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: