Kreativt ledarskap: se upp för den fega hjärnan

Three_monkeys-small

Hjärnan har ett “rädslocentrum” i en del av hjärnan som kallas för amygdala. Detta aktiveras inte bara i akuta hotande situationer utan närhelst vi står inför något vi tycker är obehagligt. Aktivering av amygdala kan ge oss en djup obehagskänsla, som upplevs så negativ att vi går väldigt långt för att undvika den.

Rädsla är en överlevnadsfunktion, och potentiellt farliga situationer påverkar oss mycket mer än positiva signaler som säger att allt är lugnt och att vi kan fortsätta med det vi håller på med. Detta är inte så konstigt om man tänker efter. Det har under evolutionens gång givetvis varit viktigare att vi någon gång felaktigt får för oss att en fiende lurar i busken, än att vi gör misstaget att tro att allt är lugnt, medan vi i själva verket går rakt in i ett bakhåll. Vi har alltså genetiskt inbyggt i oss att överskatta hot och underskatta möjligheter.

Då vår kortsiktiga strävan att undvika det obehagliga är större än vår vilja att ha det överstökat så har vi en tendens att undvika eller att åtminstone skjuta upp arbetsuppgifter som känns obehagliga. Du har kanske själv märkt hur du i dessa lägen som en magnet dras till alternativa uppgifter som kommer med större lätthet. När du kommer allt närmare den deadline då du måste ha slutfört den obehagliga arbetsuppgiften, kan en akut ångestkänsla uppstå i kroppen.

Obehagssituationer rör ofta konflikter med andra personer, vilket gör att vi är biologiskt väldigt obenägna att se sådana problem, och om vi ser dem i det längsta hoppas att situationen ska lösa sig av sig självt. Så är dock nästan aldrig fallet. I stället tenderar konflikter att hela tiden förvärras. Det som kanske startat som en bagatell kan utvecklas till djup fiendskap.

Då det för vår överlevnad varit viktigt att ha kontroll på vår omgivning (vilket var lättare när vi levde i små grupper på savannen), så kan det vara ångestskapande att släppa på kontrollen: Men det som var rationellt i den situationen behöver inte vara det i ett betydligt mer komplext sammanhang. Detta kan t.ex. gälla något så grundläggande som förmågan att med trygghet delegera ansvar till andra personer. Det kan vara bra för dig att vara medveten om denna basala instinkt om du hör till de personer med starkt kontrollbehov som har svårt att släppa ifrån dig ansvar till andra.

Som ledare både för dig själv och andra är det viktigt att du är medveten om denna basala biologiska funktion, och låter ditt medvetna handlande övervinna din rädsla för obehag. Små insatser i ett tidigt förlopp kan då bespara dig oerhört mycket mer obehag i ett senare skede.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: