En berättelse om hemligheten med livet

building-2665811

En framgångsrik affärsman, som funnit sitt liv tomt och meningslöst, sökte upp en välkänd Zenmästare, som han hört hade upptäckt hemligheten med livet. Den som var i besittning av denna visdom skulle kunna leva ett helt lyckligt och meningsfullt liv. Affärsmannen frågade Mästaren om han kunde avslöja sin hemlighet. Mästaren tog ett papper och skrev ner ordet “Uppmärksamhet“.

Affärsmannen blev förvirrad och frågade: “Jag fick veta att du kände till den sanna hemligheten med livet. Är detta allt?” Zenmästaren, tog då papperet och skrev” Uppmärksamhet. Uppmärksamhet”. Affärsmannen blev irriterad och sa, “Detta verkar inte särskilt djupsinnigt för mig.” Som svar tog Mästaren papperet igen och skrev “Uppmärksamhet. Uppmärksamhet. Uppmärksamhet.” Ännu mer frustrerad frågade affärsmannen, “Vad betyder det här ordet ’uppmärksamhet’?” Zenmästaren svarade: “Uppmärksamhet betyder uppmärksamhet.

Ordet uppmärksamhet i den här historien kan lika gärna ersättas med ordet medvetenhet. Båda representerar en handling som ytligt sett är så enkelt, men ändå har visat sig vara oerhört svår. Även Zenmästaren i berättelsen var tvungen att skriva ordet tre gånger innan affärsmannen började fråga vad det innebar.

Bristande uppmärksamhet är inte bara ett drag hos personer med ADHD, utan hela det västerländska samhället lider av en allvarlig brist på uppmärksamhet. Vi är hela tiden uppkopplade till alla andra med våra smarta telefoner, och dessa prylar kanske är det allra största hotet mot att faktiskt befinna sig i nuet, eftersom de ständigt pockar på vår uppmärksamhet att kolla om något har hänt någon annanstans.

Kan du istället föreställa dig en värld där alla istället var helt närvarande i nuet och detta ögonblicket, med full uppmärksamhet och aktivt lyssnande på sina barn, sina partners, sina vänner, sina kollegor och andra personer som passerar, utan att ständigt vara någon annanstans i sina tankar. Med full medvetenhet i ögonblicket just nu skulle vi vara uppmärksamma på allt som händer runt omkring oss, inklusive de händelser och trender som kan komma att påverka våra personliga liv, jobb och företag. Vi skulle uppmärksamma potentiella problem innan de hade vuxit sig för stora, och vi skulle också lättare identifiera och gripa de livsmöjligheter som hela tiden passerar våra ögon.

Att vara uppmärksam på vad som händer med oss ​​här och nu gör också att vi kan uppskatta och njuta av alla de små sysslorna i vardagen. Med full uppmärksamhet skulle vi också kunna uppleva ett egenvärde av att diska efter maten eller städar badrummet.

Ögonblicket just nu är allt som finns, och det är absolut i sig. Det förgångna ligger redan bakom oss och kan inte ändras, och framtiden är ännu inte här. Om du verkligen befinner dig helt och hållet i ögonblicket, kan dessa därför inte längre vara en källa till stress och ångest. Det är bara i den pågående stunden som vi kan göra skillnad. Känslor av ilska, sorg, svartsjuka som härrör från tidigare händelser bör nyfiket undersökas, men inte tillåtas att fördärva nuet. Istället bör vi använda varje stund som den kommer för att vara det bästa vi kan vara med kärlek och medkänsla.

Men uppmärksamhet handlar inte bara om den yttre världen, den gäller lika mycket vårt inre liv, och att ta reda på vem vi egentligen är kräver uppmärksam introspektion. Vem är jag? Hur relaterar jag till allt runt mig? Det här är grundläggande existentiella frågor som vi alla bör ställa oss från tid till annan för att nå en högre grad av självmedvetenhet.

Men det här är inte lätt. Vi är hårdkodade att ständigt dagdrömma om det förflutna och framtiden, t.o.m. så att det är vår hjärnans naturliga standardläge. Detta är möjligt då våra uppmärksamhetsfilter och inpräntade vanor tillåter oss att utföra de flesta dagliga rutinerna i autopilotläge utan att krav på uppmärksamhet så att våra tankar kan vara någon annanstans.

Att vara medveten om och ägna full uppmärksamhet åt det pågående ögonblicket på ett uppmärksamt sätt, är ansträngande. Att behålla fokus här och nu kräver mental energi, samtidigt som det kan vara djupt avkopplande. Precis som med alla andra vanor kräver full uppmärksamhet beslutsamhet och övning, men om vi lär oss att behärska denna färdighet kan vi verkligen ha hittat hemligheten med livet.

Foto: Pixabay.com – Katerina_Knizakova

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: