Nya tider kräver nya färdigheter

traffic-sign-809006

Dagens unga generationen står inför utmaningar olika dem som någon annan generation före dem stått inför – global uppvärmning, klimatförändringar, överbefolkning, globalisering, flyktingströmmar… Men den största utmaningen kommer sannolikt att vara de snabba tekniska framstegen med big data, artificiell intelligens, sakernas internet, deep learning, avancerad robotik, nanoteknologi, bioteknologi, virtuell verklighet och mycket mer, dvs det som ibland kallas för den smarta maskinåldern (the smart machine age  – SMA).

Konsekvensen av denna snabba tekniska utveckling är att många av dagens yrken inom en överskådlig framtid kommer att tas över av maskiner. Hittills har vi sett att allt fler industriella jobb ersätts av robotar, och enklare informationshantering av datorer. Med den snabba tekniska utvecklingen kan vi förutse att även mer kvalificerade yrken som läkare, lärare, advokater riskerar att ersättas i stor utsträckning. Globaliseringens effekt på arbetsmarknaden är faktiskt redan mycket mindre än de jobb som förloras till robotar och datorer.

Den fulla vidden av denna snabba omställning börjar bara så smått sjunka in, och utbildningssystemet verkar vara helt oförberett. Behovet av att bedöma och ompröva den framväxande situationen för att analysera hur framtida utbildningar behöver se ut är akut. Det är redan klart att människor inte längre kan konkurrera genom att ha överlägsen kunskap, utan i stället kommer det att bli ett växande behov av att fokusera på färdigheter som inte lika lätt kan tas över av datorer.

Så vilka är de färdigheter och kompetenser som behövs för det 21: a århundradet? Detta har varit ämnet för boken Humility is the new smart: Rethinking human excellence in the smart machine age, av Edward Hess, Katherine Ludwig och Anna Crowe. De menar att faktakunskaper räkneförmåga och hyperfokus på konkurrens och individuell framgång kommer att hindra nödvändiga framsteg.

Författarna argumenterar istället för att de nya färdigheterna behöver fokusera på aspekter som inte enkelt kan tas över av datorerna, särskilt en kombination av kreativt tänkande och förmågan att effektivt arbeta tillsammans, i det de kallar det nya smarta. Det nya smarta vilar på fyra förmågor; att tysta egot, att hantera dig själv, ett reflekterande lyssnande och förmågan att skapa starka kontakter med andra. Dessa färdigheter är grundläggande för anpassningar till en ständigt föränderlig miljö, lärande från andra och samverkan på ett effektivt sätt.

Dessa färdigheter kan bara odlas i en förnyad syn på dig själv och större självinsikt. Sättet att uppnå detta är inte nytt, utan utgår från traditionella övningar i mindfulness och meditation samt att odla sina färdigheter i ett aktivt lyssnande.

Illustration: Pixabay.com – Gerd Altmann

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: