Boostra din kreativa förmåga genom affirmationer

affirmations

Jag har tidigare skrivit om kraften i att regelbundet visualisera sina kommande mål och framgångar som ett effektivt sätt att komma över blockeringar och bryta ner omedvetna mentala hinder för framgång. Ett effektivt sätt att komma i en bra kreativ stämning inför en viktig uppgift är att använda samma visualiseringsförmåga för att boostra den kreativa förmågan i en affirmationsövning.

Affirmationsövningen bygger på en teknik utvecklad av den amerikanske psykologen Emmet Velten Jr, som visade att det går att påverka humöret i både positiv och negativ riktning genom att under 5–10 minuter högt läsa ett antal meningar som beskriver olika sinnesstämningar. Effekten är kortvarig, men tillräcklig för att komma i rätt stämning t.ex. inför en idékläckningssession.

Lägg 5–10 minuter på att högt läsa ett antal utsagor som talar om hur fantasirik och kreativ du är. Det är viktigt att ta varje utsaga på största allvar och att du verkligen känner in orden.

 • Jag är begåvad med stor kreativitet och intelligens.
 • Mina idéer är nyskapande och användbara.
 • Jag är kreativ och har viljan att utnyttja mina talanger.
 • Jag ökar min uppfinningsrikedom i allt jag gör.
 • Kreativitet flödar genom varje cell i min kropp.
 • Jag utvecklar alltid nya sätt att göra saker.
 • Geniala lösningar komma till mig dagligen.
 • Jag ser nya, innovativa möjligheter runt omkring mig.
 • Nya originella idéer kommer till mig fritt och lätt.
 • Jag älskar att uttrycka mig kreativt.
 • Jag känner mig kreativ och inspirerad på jobbet.
 • Jag är en innovatör. Mina idéer är inspirerande.
 • Jag följer mina kreativa böjelser.
 • Att vara kreativ gör mig så levande.
 • Jag är otroligt kreativ och fantasifull.
 • Jag är en källa av uppfinningsrikedom.
 • Jag har en livlig fantasi.
 • Jag kommer lätt med nya idéer.
 • Jag hitta nyskapande lösningar på problem.
 • Jag har alltid massor av unika idéer för att lösa problemen.
 • Jag tränar min fantasi vid varje tillfälle.
 • Jag älskar den frihet som kreativt tänkande ger mig.
 • Nya idéer kommer till mig dagligen.
 • Innovativa idéer kommer till mig på en daglig basis.
 • Jag är en kreativ problemlösare.
 • Min naturliga kreativitet lyser igenom i allt som jag gör.
 • Min uppfinningsrikedom inspirerar andra.
 • Jag hitta nyskapande lösningar för alla svårigheter i mitt liv.
 • Geniala idéer kommer lätt till mig.
 • Jag är mycket påhittig och uppfinningsrik.
 • Jag kan komma in i ett kreativt sinnestillstånd när jag vill.
 • Min kreativa problemlösning hjälper mig i mitt arbete.
 • Jag har ett överflöd av kreativ energi.
 • Jag är en visionär.
 • Min fantasi ger mig alltid nya inspirerande idéer.
 • Jag är full av oändlig, kreativ energi.
 • Jag har ett äventyrligt, fantasifullt sinne.
 • Jag skapar nya mästerverk varje dag.
 • Nytänkande kommer lätt till mig.
 • Jag tänker alltid på nya, originella sätt att göra saker.
 • Jag uttrycker min unika kreativitet i allt jag gör.
 • Mina idéer är fantasifulla och användbara.
 • Jag har lätt att kunna komma upp med nya och fräscha idéer.
 • Jag är en magnet för nyskapande idéer.
 • Att vara kreativ är ett av mina stora glädjeämnen i livet.
 • Allt jag skapar är uppfinningsrikt och unikt.
 • Varje dag låter jag min fantasi sväva till nya höjder.
 • Jag är otroligt kreativ och inspirerad.
 • Jag älskar att leka med nya idéer.
 • Originella idéer kommer till mig hela tiden.
 • Jag utvecklar ständigt nya, innovativa idéer.
 • Jag är ett kreativt geni.
 • Jag älskar att tänka utanför lådan.
 • Jag älskar känslan av att vara kreativ.
 • Jag tillåter min kreativa energi att flöda fritt i alla lägen.
 • Jag är uppfinningsrik och påhittig.
 • Jag är duktig och kreativ i allt jag gör.
 • Jag har omedelbar tillgång till obegränsad uppfinningsrikedom.
 • Min naturliga uppfinningsrikedom visar sig i allt jag gör.
 • Idag låter jag min kreativitet sväva.
 • Jag använder min naturliga kreativitet varje dag.
 • Mina skapelser är innovativa och inspirerande.
 • Jag är lysande och framgångsrik.
 • Min fantasi är gränslös.
 • Mina idéer är uppfriskande och nya.
 • Min kreativitet flödar enkelt och utan ansträngning.
 • Jag hittar lätt nya lösningar på problem.
 • Jag har en oändlig kreativ potential.
 • Jag är en innovativ tänkare.
 • För varje dag blir jag mer kreativ och uppfinningsrik.
 • Jag hitta kreativa lösningar på problem varje dag.
 • Briljanta idéer kommer till mig hela tiden.
 • Idag låter jag min fantasi flöda.
 • Jag tränar nytänkande vid alla tidpunkter.
 • Jag kan alltid räkna med min fantasi för inspirerande idéer.
 • Jag går alltid dit inspirationen leder mig.
 • Jag är fantasifull och kreativ i allt som jag gör.
 • Kreativ energi flödar genom mig hela tiden.
 • Jag är en obegränsad kreativ varelse.
 • Jag har en fantastisk fantasi.

Du kan också använda affirmationer i andra sammanhang. Koppla gärna den kreativa visualiseringen till några utvalda affirmationer som relaterar till vad du vill uppnå. Formulera affirmationerna i nutid som om du redan uppnått ditt mål och i ett så positivt ordval som möjligt.

Korta kärnfulla affirmationer är bättre än långa och diffusa. Använd bara affirmationer som känns sanna och riktiga för dig och som inte motsäger dina känslor. Även om du känner en inre tveksamhet kring hur realistiska dina affirmationer är så sätt dig över den känslan och lev dig in i den nya verkligheten som du nu formulerat den.

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: