I gränslandet mellan dröm och vakenhet

Sleep-and-awake-blog

De mest spännande sakerna händer ofta i gränslanden. I gränslandet mellan olika kulturer, i gränslandet mellan tro och vetande och i det gränsland som förenar dag och natt.

Just när du befinner dig i dvalastadiet mellan sömn och vakenhet antingen på kvällen eller på morgonen har du möjlighet att koppla upp dig till ett mycket kreativt ”nästan-sovande”-tillstånd. Hjärnan har då släckt ner alla yttre sinnesintryck. Det kritiska medvetandet som under dagens vakenhet hela tiden analyserar och bedömer all information utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper är också bortkopplad.

Men din hjärna kan trots detta vara i ett mycket aktivt tillstånd, men helt fokuserad på de inre processerna. På EEG syns detta som mindre högfrekvent elektrisk aktivitet (normaltillståndet vid hög vakenhetsgrad och aktiva tankar) och i stället dominans av lågfrekventa beta– och theta-vågor. Forskning har visat att högt kreativa personer ofta har en förmåga att sjunka in i tillstånd av lågfrekvent EEG-aktivitet även under dagen och detta är en förmåga som kan tränas upp.

Fragment av bilder, känslor, tankar kan som ur en vulkan okontrollerat välla upp ur din minnesbank och blandas på nya helt oväntade sätt. Nya tankebanor och vändningar uppstår. Om du under dagen eller kanske under en längre tid grunnat på ett särskilt problem är sannolikheten stor att detta nu finns med invävt i magman av andra impulser.

Trots att du i detta tillstånd inte kan värdera intrycken så kan du registrera dem och om du har tur (eller med lite övning) komma ihåg dem en kort stund efter uppvaknandet. Men tankarna är flyktiga och om de inte skrivs ner med detsamma så försvinner de snabbt. Ha därför alltid papper och penna sidan om dig vid sängen.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: