Vikten av att plocka snäckor på stranden

Shells on the Beach

Hur ofta har du fått dina allra bästa idéer på jobbet eller medan du intensivt tänkt på ett problem? Väldigt sällan skulle jag tro. Mer sannolikt hände det kanske när du diskade, stod och duschade, gick en skogspromenad, eller plockade snäckor på stranden. Arkimedes fick sin Eureka-upplevelse när han satt i badet.

Det kan verka lite ologiskt, men är helt i linje med hur hjärnan fungerar när den behöver lösa ett problem. I början av processen använder vi de delar av pannloben och angränsande områden som ansvarar för det medvetna logiskt tänkandet och problemidentifieringen. Det är också denna del av hjärnan som främst används när vi ska inhämta fakta (om problemet).

Denna del av hjärnan används också för att lösa logiska problem. Sådana problem har ett enda svar/lösning, som kan nås med logiskt tänkande ofta via ett protokoll eller ”vägkarta, t.ex. matematiska ekvationer eller frågor på högskoleprovet. I det moderna samhället är dessa problem ganska sällsynta. I stället brottas vi med öppna eller ologiska problem som kan ha många olika lösningar och där det inte finns någon regelbok hur man når dit.

När du brottas med ett problem som måste lösas, så behöver hjärnan tid för att bearbeta problemet och sätta det i relation till all den information som redan finns lagrad. För detta krävs att många olika områden av hjärnan kopplas in (minnet, syncentrum, associationscentrum, känslocentrum…). Detta är en omedveten process som tar tid och inte kan tvingas fram. Sammankopplingen av alla dessa olika delar av hjärnan sker helt omedvetet (”inkubation”). Resultatet i form av den briljanta snilleblixten tränger sedan vanligen upp i vårt medvetande efter att vi har varvat ner och medan vi gör något helt annat än att tänka intensivt och aktivt.

Högt kreativa människor är medvetna om detta och tar sig därför tid att göra sådant som underlättar processen. Glödlampans uppfinnare Thomas Edison lär ha fått de flesta av sina idéer medan han satt och fiskade – utan krok för att inte distraheras av nappande fiskar (!).

Så om du har ett problem som ligger och gnager – sluta tänk, ta ledigt från jobbet och gå till stranden och plocka snäckor. Och även om du inte fick den briljanta idén just då så är jag säker på att promenaden i sig var värt besväret.

Det kanske största hotet mot vår kreativitet är vår uppstyckade tid. I dagens arbetsliv är det få som har ens en timme sammanhängande tid som kan ägnas åt precis det man vill.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: