Att vända kriser till möjligheter

Crisis-opportunity 2

Från tid till annan kommer vi alla att uppleva kriser i våra liv. De kan vara personliga kriser (sjukdom, olyckor, familjedöd), professionella kriser (arbetslöshet, konkurs) eller samhällskriser (stora katastrofer,  epidemier, finansiella nedgångar).

Dessa händelser har oundvikligen många negativa konsekvenser; smärta, sorg, krossade ekonomier. Vi bör därför givetvis försöka undvika dem, och när detta inte är möjligt, åtminstone försöka att minimera de negativa effekterna på oss.

Men en kris kommer per definition också att medföra förändringar, och varje förändring bär på fröet till nya möjligheter. Faktum är att det kinesiska ordet för kris, wēijī, är en sammansatt av wēi, vilket betyder “fara” och , vilket betyder “förändring” som kan vara en “möjlighet”.

Det finns mycket sanning i det gamla ordstävet “Det som inte dödar dig gör dig starkare“. Att gå igenom livet utan svårigheter kommer att göra oss blinda för skönheten i livet, och när varje dag liknar den tidigare är drivkraften till förändring liten.

För många år sedan arbetade jag som ung läkare på en barncanceravdelning. Det inre livet och känslorna på den avdelningen pendlade mellan hopp och förtvivlan och mellan glädje när ett barn var botad och sorg när ett annat barn förlorade kampen mot den grymma sjukdomen. Men i allt detta hav av känslor fanns samtidigt en intensiv uppskattning av alla livets små glädjeämnen, och de flesta dagar sågs som en gåva även då de innehöll stunder av smärta och sjukdom.

I motsats till de dagar då allt går i gamla hjulspår kan en livskris skaka våra fundament och få oss att reflektera över om vi verkligen lever de liv vi vill leva. Krisen bryter ner gränserna som tidigare hållit oss på plats

Att ha gått igenom en skilsmässa, eller nästan förlorat livet i en olycka, kommer oundvikligen att förändra hur vi betraktar saker och dessa livskriser, även om de leder till smärta, kan också öppna upp nya möjligheter och så småningom medföra positiva förändringar.

Den katastrofala Ebola-epidemin i Västafrika var en välbehövligt väckarklocka för det globala folkhälsosamfundet att bli effektivare. WHO:s nya Health Emergency Programme kommer förhoppningsvis att resultera i bättre beredskap inför nya epidemier eller pandemier och ett snabbare och effektivare svar nästa gång sjukdomar bryter ut i stor skala.

Att förlora jobbet kan kanske vara en signal att starta ett eget så småningom framgångsrikt företag, och att ha gått igenom en svår skilsmässa kan vara en möjlighet att hitta en bestående kärleksfull relation. Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis, vilket betyder vändpunkt. När du befinner dig i en kris måste du veta i vilken riktning du ska vända dig.

Möjligheterna kommer att finnas där, men du måste kunna identifiera dem, och det kommer att kräva ett sinne som är öppet för nya möjligheter och inte försjunket i självömkan. Fokusera där du har möjligheten att välja en ny väg och acceptera utan bitterhet att vissa dörrar kan ha stängts för gott, en livsstrategi som de gamla stoikerna kallade amor fati eller att älska ödet – på svenskan närmast att gilla läget.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: