Det buddhistiska sättet att tala klokt

Right speech

En av de viktigaste buddhistiska lärorna, och det tredje steget på Buddhas Ädla Åttafaldiga Väg till upplysning, berör “rätt tal”. Hur vi kommunicerar påverkar både vår egen självbild och hur vi ses och behandlas av andra. Kommunikation är ett kraftfullt verktyg och dess konsekvenser kan leda till såväl fred, frihet och harmoni som till hat, terror och folkmord.

Enligt Buddha bör rätt tal vara sanningsenligt, vänligt, hjälpsamt samt främja förståelse, harmoni och enighet. Detta låter självklart, och de flesta av oss skulle hålla med om det här idealet och uppskatta om det också praktiserades av dem runt omkring oss. Vi skulle dock bara behöva titta närmare på oss själva för att inse att det här rådet inte alltid är så lätt att följa.

Rätt tal är tal som kommer ur hjärtat. Låt oss betrakta lite mer detaljerat vad detta kan innebära. Den första delen handlar om att vara sanningsenlig. Detta innebär inte bara att undvika att säga lögner, utan också att vara sann mot sig själv och att tala ut om när man ser eller hör något man inte håller med om. Att vara sanningsenlig på ett konsekvent sätt är inte alltid populärt, och sanningssägaren kan finna sig själv utsatt och ensam, när hen är den enda som uttrycker obekväma sanningar. Att vara sanningsenlig i sådana situationer kräver mod, särskilt då det i vissa situationer till och med kan medföra en direkt risk för ens fysiska välbefinnande.

Tänk dig in i att du befinner dig i ett svårt dilemma. Skulle du då inte vilja höra någons uppriktiga åsikt snarare än något som sägs bara för att stryka medhårs och behaga? Om tillräckligt många människor vågat tala ut, så kanske inte grymheter som folkmorden i Nazityskland, Rwanda eller Bosnien hade ägt rum.

Sanningen kan ibland laddas med känslor. Därför bör sanningen alltid åtföljas av vänlighet. Att säga till någon att hon ser tjock ut i sin nya klänning kan vara sant, men det är inte snällt och förmodligen inte ens hjälpsamt. Ord har makt att såra lika mycket som pilar, och elaka ord har medfört mycket lidande och till och med ibland lett till självmord.

Att prata med vänlighet betyder också att man undviker att skvallra och prata bakom någons rygg. Det kan räcka med en dags noggrann reflektion för att notera hur stor del av de normala dagliga samtalen t.ex. på en arbetsplats som rör sig om andra personer som inte är närvarande. Det kan finnas många anledningar till att skvallra och prata bakom ryggen på människor; bidra till det sociala samtalet, betraktas som välinformerad och att öka sin egen betydelse. Men det här är alla kortfristiga fördelar, och om du vägrar att delta i skvaller så kommer du att få ett anseende som en trovärdig person med integritet, till vilken man utan risk kan dela med sig av hemligheter och konfidentiell information. Att ingripa när man hör elakt skvaller kommer också att bidra till en hälsosammare social miljö.

Hjälpsamt tal handlar om att så gott man kan försöka få så mycket substans som möjligt i sina samtal, men också att avstå från att tala när man inte har något meningsfullt att säga. Så mycket av det normala samtalet är meningslöst pladder, och vi förlorar därför så många möjligheter till djupare kommunikation, där båda parter kan lära sig något och växa.

När du möter en ny person, tänk efter hur mycket du kan bli berikad av dennes erfarenheter, och också hur mycket du kan bidra med kloka reflektioner och nya infallsvinklar. Att engagera sig i ett djupare samtal med nyfikenhet och en iver att lära sig mer om den andra personen kommer tveklöst att sätta igång en intressant diskussion till vilken du kan bidra med dina insikter. Att hålla sig till ytan kan kännas säkrare, men är definitivt mindre givande. Som i alla bra samtal kommer du att få ut mest ut genom att lyssna mer än du pratar.

För att vara riktigt hjälpsam måste du också ta ett steg utanför dig själv, ditt eget ego och dina förutfattade meningar för att försöka förstå vad den andra personen verkligen behöver från dig. Ibland kan ett gott råd vara till hjälp, men ofta behöver den andra personen bara någon som tyst lyssnar utan några dömande kommentarer.

Genom att vara sanningsenlig, vänlig och hjälpsam, kommer du direkt och indirekt att främja förståelse, harmoni och enighet. Men den här rekommendationen handlar inte bara om hur du kommunicerar utan också om dina större livsprioriteringar och valet du och alla andra måste ägna tid och ansträngning till ett större gott.

Så vilka fördelar har du själv av allt detta om rätt tal? Precis som med de andra delarna av Buddhas undervisning är det ultimata målet befrielse och bestående lycka. Genom att leva ditt liv med vänlighet och medkänsla, kommer du inte bara att bidra till en bättre värld och uppleva en högre känsla av självrespekt, utan också bli behandlad på ett vänligare och mer positivt sätt av de personer du möter.

En karmisk princip är att hat och bitterhet resulterar i mer hat och bitterhet, medan kärleksfull vänlighet resulterar i mer kärleksfull vänlighet. Du kanske har sett detta i dina relationer. De flesta gräl inom ett förhållande börjar med en känsla av ensamhet och uppfattningen att den andra personen inte förstår ens behov. I den situationen kommer anklagelser och sarkasmer effektivt att stänga i stället för att öppna upp dörrarna för en förtrolig och respektfull kommunikation.

Att hålla sig till de buddhistiska principerna om rätt tal och försöka sätta sig in i den andras situation kommer istället att öppna dörrarna för en kommunikation från hjärta till hjärta, som ger möjlighet att övervinna problemen och ta förhållandet till en högre nivå.

Illustration: Pixabay.com – StockSnap

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: