Vikten av att vara proaktiv

Dilemma concept

En bok som genom åren har inspirerat mig mycket är Stephen Coveys De 7 goda vanorna: grunden för personlig utveckling och hållbart ledarskap. Den första av Coveys vanor, på vilken samtliga de sex övriga vilar är att vara proaktiv. Att vara proaktiv innebär att du tar det fulla ansvaret för ditt liv utifrån dina egna förmågor.

Covey pratar om två cirklar som är väsentliga för våra liv Den första är bekymmer-cirkeln. Denna cirkel innehåller alla aspekter av livet som berör oss eller bekymrar oss på ett eller annat sätt; våra barn, vårt arbete, vårt äktenskap, våra andra relationer, vår privatekonomi, vårt hus, etc.

Den andra cirkeln är inflytande-cirkeln. Denna cirkel innehåller allt vi gör och alla strategier och intentioner vi har för att styra och påverka vårt liv och vårt öde.

Om du lägger ditt huvudfokus på din bekymmer-cirkel kommer du att bli reaktiv snarare än proaktiv och löper då en stor risk att försätta dig själv i en roll som ett offer för omständigheter som ligger utanför din kontroll.

Bekymmer-cirkeln är full av sådant som vi “har“. Vi har ett tråkigt jobb, vi har ett hus med läckande tak, vi har en fru som inte förstår oss, vi har en bil som hela tiden går i sönder.

Inflytande-cirkeln är istället full av sådant som vi “gör“. Vi letar efter nya vägar och möjligheter, vi uppträder på ett sätt som stöder våra relationer, vi är trovärdig, vi följer en inre moralisk kompass, vi tar ansvar för vårt liv.

För många människor är bekymmer-cirkeln mycket större än inflytande-cirkeln. Att vara proaktiv innebär att du fokuserar på din inflytande-cirkel och letar efter möjligheter att expandera den i alla aspekter av ditt liv samtidigt som du är medveten om (men inte styrs av) din bekymmer-cirkel .

Om du har ett otillfredsställande arbete så utforskar du sätt att ändra dina arbetsförhållanden eller letar efter ett nytt. Om du har ett hus och en bil så underhåller du dem för att undvika problem, och om du har ett äktenskap så fokuserar du på hur du kan vara en mer kärleksfull och stödjande make eller maka.

Att vara proaktiv betyder inte att vara påträngande. Det innebär att du tar ansvar för ditt liv på ett sätt som överensstämmer med dina värderingar och att du tar hänsyn till effekterna av dina handlingar på personerna omkring dig.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Illustration: iStock.com/badmanproduction

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: