Bli vän med din andning

graffiti-1871047

Ditt liv började med en inandning och det kommer att sluta med utandning. Om du leder ett genomsnittligt liv kommer du att ta cirka 750 000 000 andetag där emellan. Din andning är alltid där, oavsett om du uppmärksammar den eller inte. Faktum är att din andning är den enda konstanten i ditt liv, som du både kan observera och (inom gränser) styra med din vilja. Ändå ägnar de flesta människor aldrig någon uppmärksamhet åt andningen, förutom när de blir andfådda vid fysisk ansträngning.

Andningen är ett absolut villkor för livet. Den syresätter blodet, och den befriar kroppen från avfallsprodukter. Som noterats i österländska traditioner i tusentals år, utgör andningen också länken mellan vår kropp och vårt sinne. Det är därför inte konstigt att fokus på andningen utgör en hörnsten i Buddhistisk meditation. De flesta kampsporter betonar och använder sig av medveten andning, och olika andningsövningar (pranayamas) är en av de åtta benen inom yogautövandet, och också en viktig del i övningen av yoga-ställningar (asanas).

Du kan också använda din andning som ett ankare i din vardag, som ökar både ditt fysiska och mentala välbefinnande. En förutsättning för detta är att du blir medveten om dina andningsvanor. Har du ofta ett snabbt och ytligt andningsmönster när du blir stressad? I så fall är du inte ensam. Ytlig andning med bröstkorgen är inte bara ett resultat av att vara spänd, det är också en orsak till spänning. Ett annat dysfunktionellt andningsmönster är den snabba hyperventilationen vid rädsla och ångest. Denna leder till för låga blodnivåer av koldioxid och kalcium, vilket kan orsaka yrsel, förvirring, agitation, domningar och stickningar i armar och ansikte, kramp och t.o.m. svimning.

Genom att förändra andningsmönstret till en långsammare och djupare bukandning, som utgår från diafragman och bukmusklerna, kan man i stället engagera fler delar av lungorna för syrsättning av blodet, vilket gör andningen mer effektiv. Denna andning ger också upphov till en känsla av lugn och att vara i kontroll. Att ta ett djupt andetag när du blivit upprörd är därför ett bra råd.

En ökad medvetenhet i vardagen om din andning kommer också att vara en stor hjälp för att du ska kunna bli mer närvarande i nuet, som en enkel men effektiv mindfullness-övning.

Men harmoni och lugn är inte de enda mentala fördelarna med att andas med medvetenhet. Den yogiska eldandningen (kapalabhati) stimulerar hjärnan och är ett sätt att nå högre medvetandenivåer. Denna snabba och rytmiska andning lägger lika stor vikt vid inandning och utandning. Den är inte djupare än en sniffning, och utförs genom att pumpa naveln mot ryggraden vid utandningen och ut på inandningen. Det görs genom näsan med slutna ögon och mun.

En annan yogisk andning är den växelvisa näsborreandningen (nadi shodana), som är ett effektivt sätt att centrera ditt sinne. Modern forskning har visat att andning genom den ena näsborren ökar aktiviteten i den motsatta hjärnhalvan, och utövande av nadi shadana stimulerar därför både hjärnhalvorna i ett växelvist mönster, vilket (åtminstone teoretiskt) skulle kunna förbättra förmågan till ett rikare kreativt tänkande.

Eftersom din andning är det enda redskapet som du alltid bär med dig, bör du lära dig hur du kan utnyttja den optimalt för att göra dig mer närvarande och kreativ i ditt dagliga liv.

Illustration: Pixabay.com – NeuPaddy

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: