Testa din förmåga att tänka utanför lådan med triangelproblemet

 

Det finns ett ordspråk som säger “att se är att tro“, men vad händer när det du ser med dina egna ögon motsäger en till synes uppenbar sanning?

Triangel problem

Ta en titt på de två figurerna ovan. Båda figurerna är 13 kvadrater breda och 5 kvadrater höga, och var och en består av fyra geometriska former som är identiska i de två figurerna. Ändå uppstår en tom ruta som ur intet när man arrangerar om formerna.

Kan du förklara hur denna tomma ruta uppkommit?

Ledtråd: Du behöver ett öga för att se saker från ett annat perspektiv.

Bläddra ner för svaret.

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

 

Answer: We are so used to see common, wellknown geometrical shapes, such as triangles that we automatically assume that something looking like a triangle in fact is one. In the above thinking challenge, the two figures are in fact no triangles, but two different four-sided figures. And yes, I fooled you with the post title…

If you tilt your screen and let your eye follow the upper shapes of the red and blue triangles, you will note that it is not a straight line, but instead two lines “bulging” downward in the upper figure, and “bulging” upward in the lower figure. This slight difference over 13 squares is enough to account for the missing square.

Svar: Vi är så vana vid vanliga, välkända geometriska former såsom trianglar att vi utan att reflektera utgår från att något som liknar en triangel faktiskt är en. I ovanstående tankeutmaning är de två figurerna i själva verket inte trianglar, utan två olika fyrsidiga figurer. Och ja, jag lurade dig med rubriken på det här inlägget …

Om du lutar din skärm och låter ditt öga följa den övre kanten av de röda och blåa trianglarna kommer du att märka att de inte bildar en rak linje, utan i stället två linjer som svagt vinklar nedåt i den övre figuren och svagt vinklar uppåt i den nedre figuren. Denna lilla skillnad över 13 kvadrater är tillräcklig för att förklara uppkomsten av den tomma kvadraten.

Testa din kreativa problemlösningsförmåga med fler utanför-lådan-problem

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

 

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: