Att odla ett nybörjarsinne

Child ddimitrova

Livet kan vara komplext, frustrerande och svårförståeligt, och att försöka att alltid ha full kontroll är meningslöst. Ett alternativt tillvägagångssätt är istället att odla ett öppet sinne som är fritt från alla förutfattade meningar och förväntningar. Det här är ett tillstånd som den store Zen-mästaren Shunryu Suzuki har kallade ett nybörjarsinne.

I sin bok Zen mind, beginner’s mind, skriver Suzuki ”I nybörjarens sinne finns det många möjligheter; I expertens sinne finns det få”.

Suzuki lär oss att vara öppna för allt som händer oss. I Zen-praktiken odlas detta under meditation, men det kan självklart också praktiseras i våra dagliga liv. ”Om ditt sinne är tomt är det alltid redo för allting: det är öppet för allt”.

När vi välkomnar allt vi upplever (gott eller ont, ljust eller mörkt), utan att försöka undertrycka upplevelsen, anpassar vi oss till vårt varande och till livet som det är. En icke-dömande och känslobefriad acceptans av vår erfarenhet kan då bli en solid grund för ett avsiktligt beslut om huruvida vi ska agera eller inte på denna erfarenhet. Vi kommer att ta full kontroll över våra handlingar snarare än bli offer för omständigheterna.

Ett nybörjarsinne handlar också om att befria sig från förväntningar. När vi agerar gör vi det för att det är rätt sak att göra – inte för att vi vill uppnå något speciellt i framtiden. Varje ögonblick är unikt, och vi kan möta det med fräscha ögon och ett öppet sinne. Varje ögonblick bär också fröet till de kommande prestationerna, och om vi fokuserar på dessa frön här och nu kommer vi att redan nu hitta alla kvaliteterna från den slutliga frukten. Det är ögonblicket i nuet som är viktigt, inte fantasier om en oklar framtid.

Vi kan också lära oss av de sanna nybörjarna – barnen. Ett barn betraktar allt med en oförstörd nyfikenhet och förundran inför ögonblickets skönhet, utan att intrycket fördunklas av de kunskaper och erfarenheter som kommer med åldern. Genom att hitta sitt inre barn öppnar man sig själv för en ny spontanitet och nya sätt att uppleva livet.

Paradoxen med nybörjarsinnet och Zen-sinnet är att de två faktiskt är samma klara, obegränsade och upplysta sinne. Den ultimata Zen-upplevelsen är att all visdom redan finns med oss från början, men precis som ögat inte ser sig självt är detta enkla faktum djupt fördolt och det kan ta en livstid att inse det.

Inspirerad av: Shunryu Suzuki. Zen Mind, Beginners Mind

Illustration: Pixabay.com – ddimitrova

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: