Meditation, mindfulness och yoga – grenar på samma träd

buddha-918073_1920

I vår sönderstressade västerländska värld där så mycket kretsar kring pengar, ägodelar och yta söker sig allt fler till alternativa värden i livet som i stället poängterar enkelhet, harmoni och balans.

Blickarna går då ofta mot uråldriga asiatiska traditioner, som dammas av och gärna kläds i en västerländsk dräkt. Begrepp som meditation, mindfulness och yoga bollas runt och variationer av dessa utövas såväl i yogastudios med fokus på kroppsrörelser som i stressreduktionsprogram inom sjukvården som inkluderar både meditation och mindfulness-övningar.

Det finns uppenbart många likheter mellan dessa tre, och när man försöker utvärdera de positiva effekterna av att utöva dem uppstår gärna frågan: Vad är vad? Är mindfulness en form av meditation och var passar yogans meditationsövningar in?

De tre utgår från samma andliga indiska tradition. Meditation omnämns första gången i de förhinduiska vediska skrifterna, varav den mest kända, Bhagavad-Gita från 500 f.Kr., också behandlar yoga. Olika former av meditation plockades upp av Buddismen och den kinesiska Taoismen. I buddistiska skrifter beskrevs mindfulness (sati) ursprungligen som den första grundförutsättningen för upplysning.

Mindfulness handlar om att vara fullständigt närvarande i nuet. I denna närvaro strävar man efter att vara helt medveten om alla sinnesintryck som når hjärnan; syn, hörsel, smak, lukt, taktil känsel, liksom kroppens rörelser och ställningar. I ett tillstånd av mindfulness noterar man allt vad som händer i nuet, men utan att lägga in någon värdering av vad som sker, och om tankarna glider bort i dagdrömmar, så försöker man varsamt föra uppmärksamheten tillbaka till nuet.

En särskild form av mindfulness är mindfulnessmeditation där man lägger hela sin koncentration på att följa andetagen och därefter utvidga uppmärksamheten till alla olika förnimmelser, känslor och tankar man upplever utan att låta sig dras med av dem. På detta sätt kan man tömma sinnet på alla fladdrande tankar, stress och oro, för att vara helt fokuserad på och närvarande i sin upplevelse och därmed öppna upp sinnet för en djupare intuitiv insikt om tillvaron.

Yoga är ett komplext andligt system (ashtanga) med rötter i den vediska traditionen och som vilar på åtta ben. Dessa är yama (fem etiska  och moraliska levnadsregler), niyama (fem regler för andlighet och självdiciplin), asana (rörelser och ställningar som synkroniseras med andningen, och som ska utföras i total medvetenhet – mindfulness), pranayama (andningsövningar), pratyahara (att distansera sig från alla sinnesintryck), dharana (en fokuserad koncentration som föregår meditation), dhyana (ett meditativt tillstånd utan någon fokusering) och slutligen samadhi (ett tillstånd av extas och känsla av att vara ett med universum, som går bortom, d.v.s. transcenderar, upplevelsen av ett specifikt jag).

Förslag: När du letar efter en yogastudio, försök välja en med en helhetssyn och medvetenhet om också de andliga delarna av yogan, och inte bara en “gym-liknande” inställning till asanas. I Stockholm har jag hittat min egen fristad hos Atmajyoti.

Meditation blir då snarast ett övergripande begrepp som innefattar en mängd olika övningar och aktiviteter för att uppnå ett ökat medvetande och koncentration, med fokus på ett upphöjt sinne och medkänsla (compassion). Dessa inkluderar bl.a. kärleksfull vänlighet, tålamod och mindfulness. Genom meditation kan man också få djupare insikter i tillvarons djupare sanningar. Dhyana och samadhi är också tillstånd som uppnås genom buddhistisk meditation.

Så både mindfulness och yoga kan beskrivas som olika yttringar av meditation vid sidan om andra som tantra, andlig sexualitet, användande av mantran och tystnad.

Meditation, mindfulness och yoga är alltså grenar på samma andliga träd med rötter i Indien för mer än 2 500 år sedan. Dessa grenar flätar sig in i varandra, och oavsett vilken gren man föredrar, så har ett regelbundet utövande en rad positiva effekter både på den psykiska och fysiska hälsan, liksom på kreativt tänkande och intellektuell skärpa.

Illustration: Pixabay – sciencefreak

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: