Dagdrömmande, kreativt tänkande och meditation

Day-dreaming

Om du sitter bara några få ögonblick utan att göra någonting så börjar dina tankar genast att vandra iväg i alla möjliga riktningar. Detta händer också ofta efter en liten stund även när du försöker koncentrera dig på en uppgift.

Kärt barn har många namn, och detta gäller också för detta välkända fenomen. Buddha tänkte på apan som ständigt hoppar från en trädgren till en annan och kallade det ”apsinnet”. Vi pratar vardagligt om att ”dagdrömma”, och neuroforskarna talar om ”mind-wandering”.

Faktum är att dagdrömmande är så vanligt att det utgör normalläget för vår hjärna, och det har uppskattats att vi under vårt liv själv­-genererar mer än 50 000 000 sådana tankar. Tankarna kan handla om både vårt förflutna och vår framtid, och vi tillbringar sålunda våra dagar att minnas vårt förflutna och i våra tankar skapar minnen av en framtid som ännu inte har kommit.

Så varför är vår hjärna konstruerad för denna typ av tänkande och är det bra för oss? På den negativa sidan gör det ständigt dagdrömmandet oss ofta omedvetna om stunden just här och nu och allt det spännande och vackra omkring oss. När vi hela tiden är absorberade av våra egna tankar blir vi också bortkopplade från människorna runtomkring oss. Personer som är benägna för negativa grubblerier riskerar också att fastna i upprepade, skadliga tankar som kan leder till psykiatriska problem.

Det är därför som mindfulness och integrerande meditationspraktiker som t.ex. att fokusera på andningen, underlättar för oss att vara fullt närvarande i ögonblicket, och utgör därmed en viktig motvikt gentemot de negativa effekterna av de ständiga tankarna.

Å andra sidan skulle evolutionen inte ha utrustad oss ​​med ett sådant dominerande sinnestillstånd om det inte gav oss fördelar som övervägde dess negativa aspekter, och det är här kreativiteten kommer in i ekvationen.

Det har visat sig att detta konstanta tankeflöde kräver mycket liten metabolisk kostnad när det gäller energiförbrukning, och med det här enorma antalet tankar varje dag, kan också en liten andel nya kreativa tankar, kanske en på 1 000, innebära 50 000 unika kreativa tankar över en livstid.

Andelen kreativa tankar i förhållande till våra mer vardagliga, icke-kreativa tankar är givetvis inte jämnt fördelad mellan oss människor, och kreativa individer har fler kreativa och användbara tankar än den normala vuxenbefolkningen.

Men att ha alla dessa kreativa tankar hjälper oss inte om vi saknar förmågan att plocka upp dem och förfina dem till något som är användbart för oss, oavsett om det är ett konstnärligt skapande, en uppfinning eller bara en idé till ett gott middagsrecept.

Betrakta dig själv just nu. Om du inte har varit absorberad av tankearbete, har du troligen haft cirka 250 tankar som passerat genom din hjärna under den sista timmen. Hur många av dessa kommer du ihåg? Inte många skulle jag gissa, eftersom vi tenderar att vara lika omedvetna om våra tankar som vi är om alla andra saker vi har runt omkring oss i nuet. Det är här meditation kan hjälpa oss att göra oss mer mottagliga för våra kreativa idéer.

Under de senaste 2 500 åren har många olika meditationspraktiker utvecklats. Jag har redan nämnt andningsmeditation som gör oss mer fokuserade och integrerade, men denna praktik drar oss bort från tankeflödet i stället för att låta oss utforska det. En mer receptiv meditationspraktik går under namnet ”bara vara”.

I sin enkelhet sätter du dig ner och tillåter ditt sinne att vandra iväg, men i motsats till dagdrömmeri, uppmärksammar du dina tankar. Du lägger märke till vilken tanke som dyker upp, du betraktar den, du försöker se varifrån den kommer, du reflekterar över den och sedan släpper du den för att låta en ny tanke komma upp i ditt medvetande. På detta sätt ökar du gradvis över tiden din förmåga att vara medveten om dina tankar, men också att identifiera dig med dem. Tankar är bara tankar. Vissa är negativa och destruktiva. Se dem för vad de är och låt dem sedan gå. Vissa är kreativa och användbara. Absorbera dem och utnyttja dem.

Det låter enkelt nog men är i verkligheten inte så lätt. Som med all annan meditation krävs det ansträngning och mycket träning. Det är dock en praktik som kommer att löna sig och låta dig utnyttja dina kreativa förmågor på ett bättre sätt.

Detta blogginlägg har inspirerats av:

Fox, Kieran, and Roger E. Beaty (2018). Mind-wandering as creative thinking: Neural, psychological, and theoretical considerations. Current Opinion in Behavioral Sciences, Special Issue: Creativity

Kamalashila. Buddhist meditation – tranquillity, imagination & insight.

Illustration: Pixabay.com – Dana Tentis

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: