Berättelsen om bonden och de två vandrarna – eller du får vad du förväntar dig

Farmer

En bonde var ute och arbetade på sitt fält när en vandrare gick förbi. Vandraren, som hade en bister uppsyn och uppenbarligen var på dåligt humör, stannade till och frågade bonden “Hur är människorna som bor i nästa by?”

Hur uppfattade du människorna i byn du kom ifrån?” frågade bonden tllbaka. Vandraren svarade: “De var alla oförskämda och otrevliga, själviska och ingen gick att lita på.

Är det så?” sa bonden. “Tyvärr kommer du att finna att människorna i nästa by är precis likadana.

En stund senare kom en annan vandrare, glad och visslande, gående från samma håll. Han stannade också och frågade bonden samma fråga som den föregående vandraren.

Jo,” sa bonden. “Hur uppfattade du människorna i byn du kom från?“.

De var alla vänliga och generösa, med goda hjärtan och öppna sinnen“, sa vandraren.

Är det så?” sa bonden. “Lyckligtvis kommer du att finna att människorna i nästa by är precis likadana.

Denna berättelse, som sägs komma från Aesop, illustrerar hur mycket våra erfarenheter färgas av de tonade glasögon vi alla bär och alltid betraktar omvärlden igenom, och också att livet är ett ständigt samspel mellan människor.

Vi påverkar världen, och vi drar specifika människor och omständigheter till oss. Om vi själva ​​har ett öppet hjärta och sinne, behandlar människor vänligt och med respekt och ständigt letar efter de goda sidorna hos dem vi möter, så kommer vi både vanligtvis att uppleva världen som en främst positiv plats och med vårt eget beteende påverka människor runt omkring oss på ett positivt sätt. I gengäld kommer vi själva att behandlas på ett bättre sätt, och i slutändan kommer vi att bidra både till vår egen och andras lycka.

Om vi ​​däremot misstänksamt fokuserar på de mindre positiva egenskaperna hos människorna omkring oss, så påverkas vårt humör på ett negativt sätt och leder till självuppfyllande negativa erfarenheter från båda sidor.

Att det verkligen förhåller sig så här är gammal och välkänd visdom. I buddhismen säger karma-lagen att alla våra handlingar får konsekvenser och inom kristendomen säger Jesus i Bibeln att det man sår får man skörda.

Illustration: Pixabay.com – JW Balen

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: