Livet är en lek – lek är livet

Play

Leken är en helt nödvändig del av vårt liv. Som små barn är det genom leken som vi successivt lär oss behärska en komplicerad omvärld. I leken kan barnet härma de vuxna, testa sina gränser och lära sig förstå hur det själv och omgivningen agerar och reagerar i olika situationer. Men leken är inte bara till för barn, utan har också en rad fördelar för oss vuxna. I leken och lek-liknande aktiviteter kan vi låta oss absorberas och hamna i det tillstånd av total närvaro och känslan av att vara ett med en aktivitet som vi ibland kallar för ”flow”.

Det finns ingen annan mänsklig aktivitet som har så många positiva effekter för vår utveckling och vårt välbefinnande som leken. Leken gör oss bättre på impulskontroll, planering, organisation, problemlösning, läskunnighet, språkutveckling, och användande av symboler. Den ökar vår matematiska förmåga, nyfikenhet, divergenta tänkande, kognitiva integration av skiftande upplevelser, flexibilitet, emotionell reglering, stressreduktion, integrering av kognition och känslor, empati, respekt, social förhandlingsförmåga, samarbete och tolerans för andra.

Många tror felaktigt att lek endast är för barn. För leken har också stor betydelse för oss vuxna. När vi som vuxna leker kan vi en stund glömma arbete och måsten och vara sociala på ett ostrukturerat och kreativt sätt. Fokus i leken är på själva upplevelsen, inte på att åstadkomma något. Det behöver inte vara någon annan mening med aktiviteten än att ha kul och njuta av livet. Lek kan vara att släppa loss med sina vänner, skämta med kassörskan i snabbköpet, kasta boll i parken, klä ut sig på en maskerad, bygga ett sandslott på stranden, kasta pinne med en hund, leka charader på en fest eller att ha busigt och lekfullt sex.

Men lek behöver inte vara en speciell aktivitet – tvärtom är den mer att betrakta som ett tillstånd. Leken kan också vara ett sinnestillstånd. Att utveckla en lekfull personlighet hjälpa oss att slappna av i stressade situationer, bryta isen med främlingar, få nya vänner och bilda nya affärsrelationer.

Leken bland vuxna är dock satt på undantag. I vår kamp att få arbete och vardag att gå ihop så drunknar vi under alla måsten och verkar aldrig ha tid över för att bara ha kul. Någonstans mellan barndom och vuxenliv börjar vi allt mer prioritera bort leken. Det är lättare och mer frestande att sätta sig framför datorn eller att slappa framför Tv:n än att kasta oss ut i roliga lekar som vi gjorde som barn. Och med vårt vuxenallvar tar vi bort lekfullheten från det som kunde varit en lek. När vi spelar tennis eller går en golfrunda kan det lätt övergå från att vara en aktivitet som drivs av glädje till att bli en allvarlig kamp på närmast liv och död.

Vi behöver alla leka, och livet utan lek är tråkigt. Livskriser när vi stannar upp och frågar oss om detta verkligen är allt som livet bjuder på, oavsett om det är 30-års-, 40-års- eller 50-årskriser, uppstår ofta i perioder när vi p.g.a. krav från barn, familj, jobb och karriär tagit oss allt mindre tid att leka och njuta av de lustfyllda delarna av livet. Men bara för att vi är vuxna, betyder det inte att vi måste ta oss själva på så stort allvar. Allt i livet handlar inte om arbete. Genom att göra livet mer lekfullt blir det också mer meningsfullt och ger oss ny kraft, energi och motivation.

Ju mer vi leker desto mer utvecklar vi hjärnan upp genom livet. I vuxen ålder när hjärnan inte utvecklas lika mycket är driften att leka inte lika stark, men även hos vuxna kan det förkomma en lekabstinens med lägre stämningsläge efter en längre period utan lek, som kan brytas av att vi tar några timmar ledigt och rasar ut i lek. Efteråt känner vi oss åter glada, positiva och nyfikna.

Genom sport, idrott, skämt, ordlekar, kulturella upplevelser, älskog och andra lekrelaterade aktiviteter bygger vi successivt upp en hel repertoar av erfarenheter, beteenden, minnen (även kroppsminnen) som vi senare kan använda i alla aspekter av våra liv. Utan dessa erfarenheter hade vi inte klarat av att fungera i vårt komplexa samhälle.

Leken har också många andra fördelar. Vissa lekar kräver fysisk aktivitet. Detta minskar våra stressnivåer och ger oss på lite längre sikt också bättre ork och uthållighet. Den fysiska aktiviteten triggar också i gång vårt belöningssystem med små skurar av dopamin och endorfiner, kroppens egna glädjehormoner, som i sig stimulerar vår lust och kreativitet. I boken The Chemistry of Joy påpekar författaren Dr Henry Emmons att regelbunden fysisk aktivitet 30 minuter om dagen hanterar humörsvängningar lika effektivt som medicinering eller psykoterapi.

Det är också visat att regelbunden fysisk aktivitet oavsett om det är kopplat till lek eller inte förbättrar vår tankeförmåga, gör det lättare för oss att lära oss nya saker och påverkar minnet i positiv riktning. Redan de gamla grekerna hade koll på det här och de grekiska filosoferna under antiken undervisade och diskuterade medan de promenerade med sina elever.

Lek förbättrar också hjärnans funktioner mer allmänt. På samma sätt som fysisk träning håller kroppen i form så håller lek, spel och intellektuella utmaningar hjärnan i trim. Att spela schack, lägga pussel, spela bridge eller ägna sig åt andra stimulerande aktiviteter som utmanar hjärnan gör att vi förhindrar minnesproblem och blir mer intellektuellt alerta högt upp i åldrarna. Den sociala interaktionen vid leken kan också avvärja stress och depression.

Lek är ett av de mest effektiva verktygen för att hålla våra relationer fräscha och spännande. Att dela på skratt och roliga situationer främjar empati, medkänsla, tillit och intimitet med andra. Att leka tillsammans ger glädje, livskraft och motståndskraft i relationer. Lek kan också läka förbittring, meningsskiljaktigheter och skadade känslor. I den regelbundna leken lär vi oss att lita på varandra och känna oss trygga.

Genom att göra en medveten ansträngning att införliva mer humor och lek i de dagliga kontakterna med våra närmaste, kan vi förbättra kvaliteten på våra relationer både kring köksbordet och i sovrummet. Leken kan också läka känslomässiga sår. Samma lekfulla beteenden som ligger till grund för emotionella hälsa hos barn kan också leda till positiva förändringar hos vuxna.

ÖNSKAR ER ALLA ETT LEKFULLT 2019!

Detta blogginlägg har inspirerats av:

Scott Barry & Gregoire Carolyn (2016). Wired to create: Discover the 10 things great artists, writers and innovators do differently.

Brown Stuart, Vaughan Christopher (2010). Play: How it shapes the brain, opens the imagination and invigorates the soul.

Illustration: Pixabay.com – rudyanderson

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: