Den viktiga frågan ”Varför?”

why2

När vi ställer frågor är det viktigt att inte bara oreflekterat stanna upp inför de svar som ges oss utan att hela tiden vidga vår förståelse genom att ställa de enkla men kritiska följdfrågorna: ”Vem?”, ”Vad?”, ”När?”, ”Var?”, ”Hur?”, och kanske viktigast av allt ”Varför?” Svaren på dessa frågor gör att vi inte missar sammanhang som kanske inte är uppenbara vid första anblicken. Svaren blir också lätt till nya frågor som ger oss en ännu djupare förståelse. Denna förståelse, runnen ur vår nyfikenhet, ger oss en förmåga att se mönster och sammanhang långt tidigare än andra.

Den engelske reklammannen och författaren Ian Leslie har i sin bok Curious: The desire to know and why your future depends on it funderat vidare på frågan ”Varför?” Genom hela livet ställs vi inför en rad situationer där vi måste förhandla. Ofta gäller frågan vad man själv får ut i relation till motparten, och i ett sådant läge är det frågan ”Vad?” som är viktigast. Detta fungerar ofta bra, men ibland blir positionerna låsta. Den fråga som alltför ofta inte ställs, men som ofta ger nyckeln till en lösning är ”Varför?”. Det är denna fundamentala fråga som får oss att reflektera över meningen med livet och som driver oss att ständigt testa gränserna för vårt vetande.

Inom diplomatin kan förståelsen för den andra sidans bevekelsegrunder öppna upp för nya innovativa lösningar. Om frågan bottnar i prestige, principer eller grundläggande värderingar så vill motparten ofta inte ha mer materiella fördelar i utbyte – och erbjudande om sådana kan t.o.m. slå tillbaka om de uppfattas som tro att de kan ”köpas”.

I sin bok refererar Leslie till den engelske stjärnförhandlaren Jonathan Powell, som bl.a. lyckades medla mellan IRA och de nordirländska protestanterna genom att skaffa sig en djupare förståelse av drivkrafterna till de låsta positionerna. Ofta handlar det i botten om stolthet och att kunna gå ut ur en konflikt utan att ”tappa ansiktet”.

Leslie citerar också den amerikanske generalen Stanely McChrystal som bl.a. ledde amerikanska insatser i Bagdad: ”När vi började var frågan ”Var är fienden?” Det var den intelligenta frågan. När vi blev smartare började vi fråga ”Vem är fienden?” och vi tyckte att vi var ganska listiga. Men sedan insåg vi att det inte var den rätta frågan så vi undrade ”Vad är det som fienden försöker göra?”. Och det var inte förrän vi kommit längre som vi började fråga oss ”Varför är de våra fiender?

Med frågan ”Varför?” försöker vi alltså sätta oss in i hur den andre tänker, vilket är grunden för all empati och denna enkla fråga har förmåga att både öppna upp rum till insikter som annars förblivit låsta och gör att den andre personen börjar känna förtroende för oss.

Illustration: Pixabay.com

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: