Vad är en vän? Tio kvaliteter i en sann vänskap

I en tid av ökad rörlighet där vårt umgänge med andra människor alltmer sker genom sociala medier är det värt att reflektera över vad som menas med sann vänskap.

friendship

Vår tid har kommit att präglas av en rad fenomen som radikalt ändrat vårt sätt att umgås med andra människor. Vi har i dag en geografisk rörlighet som saknar motstycke i historien. Det är inte ovanligt att människor flyttar med enbart några års intervall och väldigt få människor stannar på en och samma plats hela livet.

Under vår livstid kommer vi också i kontakt med enormt många fler människor än någon tidigare generation i mänsklighetens historia, samtidigt som tiden och möjligheterna att odla en djupare vänskap blir allt mindre.

De nya sociala medierna har också i grunden ändrat sättet vi interagerar med andra människor. Kontakterna blir allt ytligare samtidigt som många mäter sin popularitet och sitt mänskliga värde i hur många ”vänner” och ”likes” de har på Facebook, Instagram, och Snapchat. Begreppet ”vän” har därför eroderats, förflackats och allt mer kommit att sakna mening.

Men vad är då ”riktig vän”? Nedanstående lista över kvaliteter i en vänskap kan kanske ge lite vägledning, även om var och en av oss måste komma fram till vad vi själva söker i en sann vänskap.

  1. Tillfredsställelse: Det ska vara trevligt att umgås med vännen, något vi ser fram emot, något som ger oss tillfredsställelse och glädje. En vän ska få oss att skratta och må bra.
  2. Energi: Vänskapen ska ge energi inte dränera den. Visst kan och ska vi kunna ta emot vännens bekymmer och känna dennes smärta i svåra situationer och vice versa, men vänskap kan aldrig bygga på en ensidighet där den ena parten mår bra genom att hela tiden dumpa sina bekymmer på den andra.
  3. Respekt: Vännens personliga egenskaper och ideal ska stå i samklang med våra egna. Vi behöver inte hålla med om alla vännens åsikter, men vi måste känna respekt för både vännen och dennes åsikter.
  4. Tillit: Vi måste känna att vi kan lita på vännen. En sådan tillit bygger på sanningsenlighet, att våra förtroenden bevaras och att personen finnas där för oss i situationer då vi behöver hjälp och stöd. Om vi blir angripna eller baktalade ska vännen stå upp för oss.
  5. Intressegemenskap: Vänskap befrämjas av delade intressen. Detta kan ske på olika plan. T.ex. kan vi ha samma yrke, ett gemensamt samhällsintresse, liknande fritidssysselsättningar, eller en andlig gemenskap. Området spelar mindre roll, men det är viktigt att kunna dela intressen med någon som är på samma våg längd och som förstår vad vi menar.
  6. Intimitet och trygghet: Med en sann vän ska vi kunna vara oss själva och tryggt kunna släppa garden. Vi spelar så många olika roller i olika sammanhang och det måste därför finnas utrymmen där vi också kan visa vår sårbarhet och våra innersta känslor och svagheter utan rädsla att bli fördömda.
  7. Stimulans att växa som människa: Vännen ska stimulera oss att plocka fram våra bästa egenskaper. En äkta vän uppmuntrar oss att göra bra saker och påpekar på ett respektfullt sätt när vi gjort något mindre skickligt. Vi har alla våra blinda fläckar som vi behöver hjälp att identifiera.
  8. Ömsesidighet: Våra känslor och intressen för vännen måste vara besvarade.
  9. Kunskap: Vänskap kräver att man verkligen känner den andra personen i grunden. Som människor är vi komplexa och har så många lager som måste skalas av ett efter ett för att vi till sist ska kunna komma ner till den innersta kärnan. Först då kan vi säga att vi verkligen känner personen och inte enbart några av dennes ytliga aspekter.
  10. Tidlöshet: En riktig vän finns alltid där för en. Oavsett om vi senast träffades för en vecka eller åtta år sedan så tar vi vid där vi senast slutade och behöver inte bygga upp något igen. Men tidlösheten innebär också att ge varandra tid och utrymme. Ibland behöver vi vara ensamma och detta måste respekteras av vännen.

Genom att reflektera över vad sann vänskap innebär så inser vi snabbt att även om vi har många bekanta, så har de flesta av oss få verkliga vänner. En djup vänskap kräver tid, tålamod och engagemang att utveckla, och detta är en livstids investering.

Detta blogginlägg har inspirerats av “Buddhism and friendship” av Subhuti.

Illustration: Pixabay.com – ju_sajjad0

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

One thought on “Vad är en vän? Tio kvaliteter i en sann vänskap”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: