Konsten och färdigheten att lyssna aktivt

Ett aktivt lyssnande är grunden för all verklig förståelse.

listening

Alla mänskliga framsteg börjar med kommunikation. Utan att lära av andra, förstå utmaningar och problem, ta emot konstruktiv kritik som gör att vi växer, och få gehör för våra idéer, kan vi uppnå vår fulla potential som kreativa människor.

Ändå är vi ofta dåliga på att kommunicera. Det vi uppfattar som en meningsfull dialog är alltför ofta parallella monologer där två personer pratar men ingen lyssnar.

Ett gammalt ordspråk säger att vi har två öron att lyssna med men bara en mun för att tala. Så helst bör vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Faktum är att vi normalt använder 65% av tiden till att lyssna, men vi uppfattar bara 25%, och oftast är kvaliteten på vårt lyssnandet inte särskilt hög. Att lyssna är absolut nödvändigt, men lyssnandet är ofta den saknade hälften av en effektiv kommunikation, och en konst och färdighet som grovt försummats.

De flesta konversationer tenderar att vara ineffektiva, inklusive dem då vi verkligen vill föra fram något viktigt och få gehör för våra åsikter. I en diskussion har vi en naturlig tendens att fokusera på oss själva. Vi tänker på våra egna argument och hur vi ska övertala den andra, vi tar in den andras ord genom våra egna filter och fördomar, vi fokuserar på vad vi vill höra snarare än vad den andra personen säger, vi vill ge ett fördelaktigt intryck och vi missar de outtalade delarna av konversationen.

Om du verkligen vill förstå en annan person måste du släppa fokus på dig själv och dina känslor och gå in i ett aktivt lyssnande med total fokus på den andra personen. Varje fruktbar diskussion eller förhandling börjar med att förstå den andra. Effektivt lyssnande kräver därför att du går in i den andra människans referensram en stund. Detta kan göras genom aktiva frågor. I början är det ofta bättre bara att vara tyst, men om något är oklart tveka inte att ställa frågor. Detta främjar insikt och visar att du verkligen lyssnar.

För att vara effektivt måste aktivt lyssnande vara icke-dömande. Du behöver inte vara överens med den andra personen, men du måste skapa ett tryggt utrymme genom att lyssna med din absoluta närvaro på ett öppet och medkännande sätt. Att få den fulla uppmärksamheten från en annan person kan vara extremt stärkande och det skapar en öppenhet där samtalet sedan kan flytta sig från ytan till djupet där de riktigt intressanta sakerna äger rum och där de sanna drivkrafterna, motivationerna och djupaste behoven hos den andra personen plötsligt kan uppenbaras.

Om du börjar med att aktivt lyssna på den andra personen på ett icke-dömande sätt, ökar du också sannolikheten för att den andra personen kommer att göra detsamma för dig. Detta ömsesidiga lyssnande, trots olika åsikter, kan då ligga till grund för en inbördes förståelse och förtroende, och öppna möjligheter för att nå överenskommelser som är fördelaktiga för er båda. I en förhandling är aktivt lyssnande därför den billigaste eftergiften du kan göra.

Aktivt lyssnande kan vara en kraftfull erfarenhet både för talaren och för lyssnaren. Men aktivt lyssnande är inte lätt. Våra hjärnor är ofta fulla av distraktioner och vi har inte naturligt en helt icke-dömande och öppen inställning. När våra tankar börjar driva iväg, eller om vi börjar fördöma, så syns detta i vårt omedvetna kroppsspråk. Detta kan lätt bryta ett ögonblick av förtroende och känsla av samhörighet.

När du lyssnar aktivt bör du inte bara lyssna på de faktiska orden, det vill säga vara en intellektuell lyssnare. Du bör försöka ta in alla signaler som den andra personen kommunicerar, orden, gesterna, ansiktsuttrycket, kroppsspråket, tonfallet och betoningarna. Liksom i bra musik ligger de viktiga delarna i pauserna mellan noterna. Du bör också ägna särskild uppmärksamhet åt vad som inte sägs. På detta sätt kommer du att fånga en totalitet som går långt utöver de bara talade orden, d.v.s du kan bli en holistisk lyssnare.

När det är din tur att prata, bekräfta gärna vad du har hört så att den andra personen blir säker på att du har förstått. Försök att fånga kärnan av det som sagt utan att fokusera på enskilda delar av det som har kommunicerats och ställ klargörande frågor om det behövs. Idealt sett har det aktiva lyssnandet lagt grunden för en förtroendefull konversation som sedan kan smidigt och öppet flöda fram och tillbaka utan att någondera går i försvarsställning. Det är viktigt att den andra personen hela tiden, även om du kan utmana det som sagts och vara oense i sak, känner att du försöker hjälpa i stället för att vinna en argumentation.

Om du utnyttjar alla möjligheter att öva upp ditt aktiva lyssnande så kommer du snart att upptäcka att du inte bara lär dig mycket, men du kommer också på köpet bli mer energisk, inflytelserik och öka ditt nätverk av betrodda kollegor, bekanta och vänner. Du kommer också att påverka de personer du aktivt lyssnar på så att de själva i sin tur blir bättre lyssnare.

Då aktivt lyssnande kräver full närvaro i ögonblicket kan du upptäcka att regelbunden meditation och mindfulness kan vara till stor hjälp. Den icke-bedömande aspekten av meditationspraktiken hjälper dig också att lyssna med medkänsla i stället för med fördomar och förutfattade meningar. Personligen har jag funnit min egen andliga praktik stöder min förmåga till aktivt lyssnande.

Att främja aktivt lyssnande är mycket viktigt, eftersom den grundläggande för ett samhälle byggt på förståelse och medkänsla, där konflikter kan hanteras på ett moget och konstruktivt sätt utan att förfalla till konflikter och krig.

Som stolt medlem i Global Listening Centre försöker jag dra mitt lilla strå till stacken i denna viktiga strävan.

glc-small

Illustration: pixabay.com – jamesoladujoyce

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: