Bryta sig fri från gamla tankemönster

Med hjärnan i autopilotläge kan vi utföra många vardagliga handlingar utan medveten ansträngning. Men som för allting annat här i världen så betalar vi ett pris för denna förmåga att skala bort impulser som når oss.

Break_through
“Break through from your mold” av Zenos Frudakis, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Med autopiloten påkopplad och filtren på max-läge så berövar vi oss samtidigt många sinnesintryck som både hade kunnat berika vår vardag och öka vår kreativitet. I stället fylls detta tomrum upp av ett ändlöst brus av tankar som styr oss lika mycket som vi styr dem. Ibland kan detta vara bra för kreativiteten, men lika ofta är det ovälkomna tankar som fokuserar på problem och negativa saker.

Att fastna i gamla tankemönster är ett av de allra största hoten mot det kreativa tänkandet är. Vårt linjära sätt att tänka gör att tidigare erfarenheter lagras och införlivas i en ”världsbild” där vi har programmerat in bestämda uppfattningar om hur saker och ting är och fungerar.

Denna världsbild förstärks i skolan där fokus är på lärande – inte på tänkande. Det är inget fel på lärandet i sig. Ju mer vi kan, desto större bank av minnen och intryck kan vi ösa ur när vi associerar. Men vi riskerar också att låsa fast vårt tänkande utifrån våra tidigare erfarenheter, både dem vi gjort själva och dem vi fått av att lära oss från andra.

Den icke-kreativa tänkaren försöker så snabbt som möjlighet hitta likheter mellan problemet och tidigare erfarenheter. Detta är ett väldigt effektivt sätt att lösa flertalet av de problem vi konfronteras med i vår vardag, men det leder inte till nytänkande.

Den kreativa tänkaren däremot dras till det mångtydiga, annorlunda, inkonsekventa, diffusa och udda. För att bli effektiva idékläckare behöver vi därför hela tiden ifrågasätta vår världsbild och aktivt bryta ner de begränsningar som våra tankemönster ger oss.

Om vi inte gör detta kommer vi att angripa alla problem genom att se bakåt och utgå från hur problemet lösts tidigare i stället för att se framåt och hitta helt nya angreppssätt.


Tips: Ett bra sätt att berika ditt liv är att medvetandegöra dina inrutade vanor, och sedan försöka göra tvärtom. Inte för att det sätt du gör dem på är fel, utan för att få nya upplevelser och berika ditt liv.

Variera din frukost, ta en ny väg hem från jobbet, variera din garderob, prova en ny lunchrestaurang, byt till en annan tidning, köp hem en kokbok och arbeta dig igenom recepten, hitta nya promenadvägar, bada i stället för att duscha, lyssna på nya radiokanaler…

Genom att konsekvent försöka utmana dina vanor får du både nya impulser och så småningom en livsstil där du har lättare att se nya möjligheter.


united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: