Lev ett bättre liv genom att vara sann mot dig själv

Vi strävar alla mot att bli lyckliga, men ändå så är det ytterst få som verkligen med emfas kan säga att de är det. Men vilka är då hindren? Jag tror att ett av de viktigaste är att vi inte lyckas vara sanna mot oss själva i våra livsval.

Life-vision

En lycklig människa är en person som är helt och hållet integrerad, d.v.s. lever ett liv, där alla yttre och inre omständigheter är i harmoni med varandra. Detta är sannerligen inte lätt. Det kräver att du efter noggrann reflektion är klar över dina etiska värderingar och lyckas leva upp till dem. Men det kräver också att du ”städat upp” i ditt liv så att varken de inre eller de yttre faktorerna (hem, arbete, partner, vänner) motverkar det som är fundamentalt viktigt för dig.

Vad vill du åstadkomma? Ett första steg mot att bli en integrerad individ är att veta vad du verkligen vill åstadkomma med ditt liv, d.v.s. identifiera vad som ger mening åt livet och att hitta ditt högre syfte.

Detta kräver självreflektion, men också att du tar dig tid att ställa dig en rad viktiga frågor – och försöka ge dem ett helt ärligt svar. Vad är det som verkligen betyder något i ditt liv? Vad skulle du vilja förändra? Vad gör dig glad? Vad ger dig energi? När känner du dig lycklig och tillfreds? Vad är du bra på?

Ta dig tid att skriva ner svaren på de här frågorna så gott du kan och var så konkret som det bara går. Med detta som utgångspunkt försök formulera för dig själv hur du vill att ditt liv ska se ut om 3-5 år, d.v.s. formulera en livsvision för dig.

Vad håller dig tillbaka? Att veta vad du verkligen vill uppnå är nödvändigt för att kunna ta dig an nästa steg som är att identifiera hindren på vägen. Börja med dig själv. Ofta är du själv med ditt invanda liv det största hindret för förändring. Vilket inre motstånd har du och vilka mentala hinder måste du övervinna? Vad är det t.ex. som får dig att hellre hamna i teve-soffan än att börja förverkliga dig själv?

Men du behöver också betrakta din yttre livssituation. Är ditt nuvarande arbete förenligt med din livsvision? Har du en livspartner och vänner som kommer att stödja dig eller hålla dig tillbaka på vägen mot förändring? Vilka personer eller omständigheter är det som dränerar dig på energi? Är ditt nuvarande boende optimalt?

Försök även nu att skriva ner alla inre och yttre hindren så konkret och ärligt som du kan. Försök också värdera hur viktiga vart och ett av dessa hinder. Du kommer att finna att en del är av ganska marginell betydelse medan andra kan utgöra fundamentala begränsningar för det liv du verkligen vill leva.

Börja förändra ditt liv. De två första stegen är inte lätta då de kräver fullständig ärlighet och uppriktighet för att skänka klarhet kring ditt nuvarande liv. Men då de inte är mer än en mental övning är de ändå betydligt lättare än det tredje steget som är att dra de fulla konsekvenserna av din livsvision och de hinder du identifierat för att nå dit.

Det är nu du steg för steg behöver ändra ditt liv. Utgå från listorna och börja med de större förändringarna. Om din livsvision kräver ett nytt arbete, ett annorlunda boende, ett andligt sökande eller att du bryter dig loss från ett förhållande som håller dig tillbaka så är det här du ska börja. Detta kräver ett stort mått av mod och att du tar dig ut från din vanliga komfortzon.

Du kommer säkert att uppleva att det finns en rad faktorer som håller dig tillbaka; konflikträdsla, bekvämlighet, oro för din framtida ekonomi, rädsla för omgivningens tankar, etc. Det är nu du måste vara helt sann mot dig själv. Om du i ditt inre känner att något eller någon står i vägen för din möjlighet att bli en lycklig och harmonisk och integrerad människa så behöver du ha kraft och mod att säga nej till dessa omständigheter eller personer.

Om du lyckas med dessa stora livsval så kommer du också att märka att det blir lättare att komma över de mindre hindren och de många vanorna och ovanorna som begränsar dig, då dessa ofta på ett eller annat sätt är kopplade till de större bitarna i ditt livspussel. Förändring inom ett område leder alltså ofta till förändring också inom andra områden.

Vad kan du undvara? Du är nu på god väg att uppfylla din livsvision, men det återstår ytterligare ett viktigt moment och det är att skala bort allt som inte är nödvändigt för att leva ditt nya integrerade liv. Vi lever i ett materialistiskt konsumtionssamhälle, där vi hela tiden indoktrineras att tro att lycka kommer från konsumtion och nya prylar. Sanningen är dock ofta den motsatta.

Visst är det mycket vi behöver för att leva ett bra liv; god och näringsrik mat på bordet, ett boende som är anpassat efter det liv vi önskar leva, saker som vi uppskattar och ofta använder i vårt dagliga liv, möjlighet att ta oss till olika platser, etc.

Men utöver vad vi verkligen behöver och har glädje av så har vi ofta en mängd saker som bara tar plats, som tynger oss utan att ge oss något mervärde. Detta kan också gälla vårt boende (behöver vi hela den bostadsytan vi har) och vårt umgänge (vilka är våra verkliga vänner och vilka är enbart ytliga bekanta som tar tid från oss utan att ge oss någon livskvalitet). Om vi också här kan vara sanna mot oss själva går det att hitta en nivå som fyller alla våra behov utan att tynga ner oss.

Hela den här processen att förändra ditt liv är inte lätt, och vägen ditt kommer att både vara krokig och innehålla många återvändsgränder. På resan kan du också upptäcka att du behöver tänka om och ompröva dina tidigare tankar, men om du lyckas i full sanning mot dig själv så kommer du också att se att ditt liv blir mer meningsfullt.

Illustration: Pixabay.com – rawpixel

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: