Att odla sin tacksamhet

Trots att tacksamhet bevisligen främjar lycka så finns det många hinder i vägen.

gratitude

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om tacksamhet som en av 12 vetenskapligt beprövade strategier för att öka vår lycka.  Tacksamhet för det vi har föder empati och gör oss mer lyckliga, mer andliga, mer förlåtande, mindre materialistiska och mindre benägna till ångest, avundsjuka, depression, ilska och bitterhet.

Dalai Lama har ofta hävdat att meningen med livet är att vara lycklig och tacksamhet (som en nyckel till lycka) har en stark ställning inom buddhismen. Men i denna tradition har begreppet en lite annorlunda betydelse än vad vi är vana vid. På svenska pratar vi om tacksamhet som en känsla – att känna tacksamhet. Motsvarande begrepp på pāli (originalspråket för de buddhistiska skrifterna) är kataññutā, som närmast kan översättas med att veta vad som gjorts för en, d.v.s. en klar intellektuell insikt snarare än en allmän känsla.

Då det är lättare att komma till insikt än att uppamma en känsla finns det en poäng med detta synsätt. Kataññutā kan odlas genom en särskild meditation (kataññutā bhavana) där man kontemplerar över vad andra människor gjort för en. Detta sträcker sig stegvis från den omsorg man fått av sina föräldrar till allt man lärt sig av sina lärare till insikten i hur alla våra tillhörigheter, kläderna på vår kropp och maten vi äter är ett resultat av andra människors arbete och insatser. Allt vad vi har, har haft och kommer att få i våra liv är alltså frukten av otaliga människors handlande.

Men om nu tacksamhet leder till lycka – och vem vill inte vara lycklig – varför har tacksamheten då en så relativt liten plats i våra liv? Det kan finnas många olika orsaker till detta.

För det första kanske vi inte inser vad som givits oss. Vi är så vana vid att ha kläder på kroppen, mat på bordet, pengar att köpa saker för, vänner och en god hälsa att vi inte inser vilka insatser från andra människor som ligger bakom allt detta. Utan insikten om vad som gjorts för oss kan vi inte heller känna tacksamheten.

Av olika anledningar kanske vi heller inte uppskattar vad som gjorts för oss. Det är inte ovanligt att tonåringar revolterar mot sina föräldrar och bestämmer sig för att vara precis motsatsen till vad dessa är. Livsstilen hos människor runt omkring kan kännas falsk och kanske mer som en börda än som en tillgång. Det säger sig självt att ett sådant synsätt inte befrämjar harmoni och lycka.

En tredje orsak kan vara att vi är så egocentrerade att vi uppfattar det som att vi förtjänar allt vi har. Vi ser kanske vårt arbete och våra tillgångar som helt och hållet ett resultat av våra egna insatser och vårt eget hårda arbete. Vad vi då glömmer är hur privilegierade vi är som fötts på en plats och i en tid där allt detta varit möjligt och att vi hela tiden haft stöttande människor (föräldrar, lärare, vänner, arbetskamrater) runt omkring oss.

Slutligen och kanske den vanligaste orsaken till att vi inte odlar vår tacksamhet är helt enkelt slentrian och glömska. Visst inser vi rent intellektuellt andras betydelse för vår eget välbefinnande, men vi är så uppslukade av allt som händer oss varje dag att vi aldrig stannar upp och reflekterar över allt vi kan vara tacksamma för.

Tips: Ett bra sätt att odla din tacksamhet är att du en kort stund varje kväll reflektera över den gångna dagen och allt positivt som hänt dig som du har andra människor att tacka för. Om någon har gjort något utöver det vanliga kan det också vara en god vana att skriva ett kort brev eller mejl för att uttrycka din tacksamhet. Detta tar inte lång tid och denna enkla handling kommer att ge glädje både till mottagaren och till dig själv, och på sikt ge dig många fler vänner.

united-kingdom-flag-1-    This blog post in English

 

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: