Tänk på avståndet…

Meditation och mindfulness som de praktiseras inom Buddhismen bygger på fyra enkla principer som kan förstås på fem minuter, men som kräver en livstid av praktik att utforska.

Mind the gap

Alla som åkt tunnelbana i Stockholm har säkert hört uppmaningen ”Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av”. Vad vi kanske inte så ofta tänker på är det korta avståndet mellan de yttre stimuli som når oss och hur vi reagerar på dem. Det är i detta korta mellanrum från tanke till handling som vi har möjlighet att göra de viktiga valen.

Meditation och mindfulness som de praktiseras inom Buddhismen bygger på fyra enkla principer som kan förstås på fem minuter, men som kräver en livstid av praktik att utforska och inte ens då har vi fullt ut behärskat alla dess aspekter.

1. Det finns ett kort avstånd mellan stimulus och respons. Vi möts hela tiden av en stor mängd sinnesintryck. De allra flesta av dessa är neutrala och kräver inte något aktivt handlande från vår sida. På sin höjd registrerar vi dem (om ens det) och låter dem sedan passera. Men en hel del av den information som når vårt medvetande triggar i gång en respons hos oss, och mellan de två finns ett kort mellanrum.

2. Det finns en valmöjlighet i avståndet. Det är i det korta ögonblicket som följer omedelbart på ett stimulus som vi kan välja hur vi ska reagera och i varje enskild situation finns det ett oändligt antal sätt att handla. Om någon bemöter oss med ilska kan vi välja att svara med samma mynt, men vi kan också välja att gå därifrån eller att svara med lugn och vänlighet.

Genom att regelbundet utöva meditation blir vi mindre impulsstyrda och därmed ökar vi vår förmåga att förlänga det korta ögonblicket innan vi reagerar så att vi lättare kan aktivt välja hur vi ska förhålla oss till det som hänt. Meditationen gör oss också mer kreativa vilket över tiden också ger oss en större palett av olika val hur vi ska hantera situationen.

3. Våra val att reagera har en betydelse. Det sättet vi reagerar på en given situation kan få stora konsekvenser både för oss själva och för andra. Inom Buddhismen pratar man inte om goda och onda handlingar, utan om skickliga och oskickliga handlingar utifrån deras konsekvenser. Handlingar som leder till misstro, osämja, egennytta och som blockerar fortsatt gott samarbete är oskickliga, medan handlingar som leder till harmoni, insikt och en konstruktiv väg framåt är skickliga.

På motsvarande sätt påverkas vi av de sinnestillstånd som utlöses av det som händer oss. Vi kan antingen reagera oskickligt med oro, ångest, hat, mindervärdeskänsla eller skickligt med lugn, kärlek och förnöjsamhet. Också här har vi ett val.

4. Vi kan enbart välja om vi är medvetna. Att gå från att hela tiden reagera reflexmässigt på ett omoget sätt till att reagera välöverlagt på ett skickligt sätt kräver att vi hela tiden är medvetna om möjligheten att välja. Detta kräver en närvaro och medvetenhet som inte kommer automatiskt utan måste övas upp. Meditation och mindfulness är därför inte en ”quick fix” utan ett livslångt lärande.

Detta blogginlägg har inspirerats av: Bodhipaksa. Wildmind. A step-by-step guide to meditation

Illustration: Pixabay.com – GregPlom

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: