Att väva den varaktiga relationens tyg

Varje mänskligt förhållande är (på gott eller ont) summan av dess interaktioner – vissa gör förhållandet starkare och andra svagare.

Web

Att bygga en varaktig relation kan därför på många sätt liknas vid att väva ett tyg, där varje tråd är en positiv interaktion. Precis som ett vackert tyg har trådar i många olika färger, bygger en stark relation på många olika slags interaktioner.

Att tillbringa tid att göra saker tillsammans som uppskattas av båda, att ha givande samtal, att vara nyfiken på och skaffa sig en djupare förståelse och för den andres tankar, övertygelser och värderingar, att hjälpa till i svåra situationer, att dela bördor, att vara intima i ett kärleksförhållande, att intressera sig för vad som händer med den andra personen, att arbeta mot ett gemensamt mål, är alla olikfärgade trådar i tyget, och ju mer variation i färgerna, desto vackrare blir tyget.

Men tyget i en varaktig relation behöver inte bara vara vackert, det måste också vara starkt. Tygets styrka kommer från dess många trådar. Varje gång du förhåller dig till den andra personen på ett positivt sätt desto starkare blir tyget. Precis som om en persisk matta kan bedömas utifrån antalet knutar, kan ett förhållande bedömas utifrån hur mycket tid de två personerna ägnar åt att göra ömsesidigt meningsfulla saker.

Men alla trådar är inte lika starka. Vi vet alla att de band vi har format som barn ofta är de starkaste. Även efter många år borta från varandra är det lätt att ta vid där saker sist slutade. Förhållanden som skapas senare i livet behöver därför fler trådar för att få samma styrka.

Men det finns också sådant som förstör tyget. Varje gång vi gör eller säger något som skadar eller sårar den andra personen (avsiktligt eller inte), så klipps trådar av i tyget. Och precis som en sax kan vara ett trubbigt instrument när det arbetar med tyger, så kan sårande handlingar och ord göra mycket skada på ett förhållande. En klok person har sagt att för att neutralisera ett enda negativt ord så krävs det att man säger tio positiva och verkligen menar dem.

Men även i relationer utan gräl, strider eller sårande ord och handlingar, så kan vi inte leva enbart på goda minnen. Som med alla tyger kommer varje tråd i det så småningom att vittra sönder av sig självt, på samma sätt som varje förhållande sakta kommer att förtvina om det inte underhålls.

Att väva den varaktiga relationens tyg är därför ett livstids uppgift, där de gamla trådarna i tyget ständigt behöver ersättas med nya när de gamla sakta löses upp.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: