Sju tips för att få kreativa idéer

Ofta kommer idéer spontant av sig själva, men ibland behöver kreativiteten få lite hjälp på traven.

New ideas

En kreativ idé ska vara ny, originell och användbar. En redan existerande produkt kan förbättras genom små förändringar och anpassningar. Men att skapa en helt ny produkt är betydligt svårare och kräver mer kreativa angreppssätt.

I de flesta fall kombineras idéer från två eller flera helt olika områden till något nytt och användbart. Inte sällan kommer inspirationen till detta från något man har sett i naturen eller sin omgivning.

Gutenberg lär ha inspirerats till den första tryckpressen efter att han sett hur vindruvor gav färgavtryck på vinpressarna.

Idén till den första teflonstekpannan kom från hustrun till en fransk ingenjör som sett honom använda det nya glatta materialet på sina fiskedrag.

Det finns många olika tekniker för hur man kan öka sin kreativitet genom att blanda olika tankar och idéer, men ofta kommer de spontant utan ansträngning när du minst anar det och när du bara låter tankarna vandra.

Sju tips för att förlösa din kreativa idé:

  1. Bär med dig en anteckningsbok där du kan skriva upp dina idéer just när du får dem. Gör anteckningar om dina idéer, observationer och reflektioner.
  2. Kreativa idéer kommer ofta i gränslandet mellan vakenhet och sömn och verklighet och drömmar. Om du får en ny insikt eller idé i en sådan situation gäller det att fånga den innan den försvinner. Upprepa den gärna högt innan du skriver ner den.
  3. Gör en spellista av musik som får dina tankar att vandra i väg och gör dig mer mottaglig för tankar och idéer.
  4. När du står inför en kreativ utmaning försök att föreställa dig hur någon annan hade angripit problemet. Kanske någon av dina förebilder, eller någon med en helt annan bakgrund än din egen.
  5. Betrakta ditt problem eller utmaning från så många håll som möjligt. Kan man byta ut, kombinera, ändra, förminska, förstora, eller ta bort någon del?
  6. Hitta sätt att använda vanliga föremål som tallrik, penna, tandborste till något annat än de vanligtvis används.

Och kanske viktigast av allt: var helt öppen och tillåtande när du kläcker idéer. Försök att få så många idéer som möjligt – möjliga, omöjliga, galna, allvarliga, roliga, bisarra, tråkiga. Först när du samlat på dig ett stort antal idéer kan du börja värdera hur användbara de är.

Illustration: Pixabay.com – ColiN00B

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: