Du blir vad du tänker

Modern neurovetenskap och buddhistisk visdom är överens om att våra tankar påverkar vilka vi kommer att bli, och vilka vi är i dag är till stor del ett resultat av våra tidigare tankar.

Thoughts

Varje aspekt av vår personlighet, våra tankar, våra känslor och våra handlingar uppkommer i vårt sinne, vår inre tankevärld. Ett litet barns hjärna är till stor del en öppen bok som väntar på att bli fylld med intryck och berättelser som sedan kommer att avgöra dess framtid. Detta händer sedan under hela livet i ett ständigt samspel mellan yttre impulser och inre tankar, och formar vilken typ av person vi så småningom kommer att vara.

Vår hjärna fungerar så att varje gång vi har en tanke som är liknande eller identisk med en tidigare tanke, så blir det neurala nätverket som kodar för minnet av denna tanke starkare och starkare. Fler och fler nervceller kommer att engageras och fler och fler synaptiska förbindelser kommer att uppstå mellan nervcellerna i nätverket som representerar denna tanke.

Det allt starkare neurala nätverket kopplat till denna tanke placerar det högre och högre upp på uppmärksamheten i vårt sinne. Detta innebär att vi efter ett tag tenderar att komma tillbaka till samma tanke om och om igen, och därmed göra den allt starkare och mer framträdande.

Vi kan lätt se detta när vi är bekymrade och oroade. Hur lätt är det inte att fastna i grubblerier kring våra bekymmer, så till den grad att de ibland kan väcka oss upp mitt på natten och sedan hindra oss från att somna om.

Våra tankar påverkar våra känslor, våra förväntningar och hur vi tolkar den yttre världen. Om vi ​​ är nedstämda och deprimerade, eller kanske oroliga och fulla av mindervärdeskänslor, så tenderar vi att tolka beteendet hos människor runt omkring oss på ett negativt sätt. Vår inre berättarröst säger oss kanske att personen som inte hälsade på oss på morgonen gjorde det på grund av ogillande, utan att beakta möjligheten att han var så inne i sina egna tankar att han inte såg oss. Tolkningen av vår gjorda observation kommer då att bekräfta våra initiala tankar och känslor.

En person kan också utsättas för fördomar, felinformation och skvaller. Att identifiera och peka ut gemensamma fiender tenderar att föra människor samman, men priset för detta är illvilja och hat. Ilska och förbittring fastnar i våra hjärnor lika effektivt som oro och depression, men konsekvenserna är desamma – onödigt lidande.

Men sättet vårt sinne fungerar på verkar också tvärtom. Medvetenheten om hur sinnet fungerar ger oss en möjlighet att odla vänlighet, kärlek, tacksamhet och generositet. Att återkommande odla positiva känslor, t.ex. i meditation, och sedan vårda sådana positiva tankar och agera på dem kommer effektivt att forma oss själva till att bli mer vänliga, kärleksfulla, tacksamma och generösa. Detta kommer inte bara att gynna dem omkring oss utan också göra oss själva lyckligareoch mer tillfreds med livet.

Illustration: Pixabay.com – skeeze

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: