Värdshuset

Inn

Detta att vara människa är som ett värdshus. Varje morgon en ny ankomst.

En glädje, en depression, en snålhet, ett ögonblick av medvetenhet anländer som en oväntad gäst.

Välkomna och underhåll dem alla! Även om det är en skara sorger, som våldsamt sveper genom huset och tömmer det på möbler.

Behandla ändå varje gäst med respekt. Han kanske rensar dig för någon ny glädje.

Den mörka tanken, skammen, elakheten, möt dem alla vid dörren, skrattande, och bjud dem att stiga på.

Var tacksam för vem som än kommer för var och en har skickats dig som en guide från bortom.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Persisk poet (1207-1273)
Översättning till svenska: Viryabodhi

Illustration: Pixabay.com – klickblick

united-kingdom-flag-1-   This poem in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: