Kreativt ledarskap: Uppmuntra risktagande

Risk-taking

Att vara först med något nytt innebär per definition att ta en risk. Kommer det att fungera? Kommer det att accepteras? Kommer det att slå stort? Kommer investeringen att löna sig?

Att aldrig våga ta dessa risker innebär att endast röra sig inom välkända och redan utforskade områden och att därmed halka efter i konkurrensen. Detta gäller oavsett vilken bransch man verkar i forskning, företagande, medicin, jordbruk, samhällsomvandling.

Julius Caesar hade inte kunnat ta kontrollen över Romarriket om han inte år 49 f.Kr. hade tagit beslutet att med sin armé korsa floden Rubicon och vandra mot Rom. Upptäckten av Amerika hade fått vänta om inte Christoffer Columbus 1492 hade vågat ge sig ut på okända vatten för att hitta en ny sjöväg till Indien. Människan hade inte landat på månen om inte John F Kennedy hade haft en vision och vågat satsa både sin prestige och nödvändiga resurser.

Att starta ett företag kräver ofta ett mycket stort mått av risktagande och inget företag kan i längden överleva och växa utan en lång rad beslut som alla innebär risker. Trots detta så är risktagande inte något som kommer naturligt för oss. Tvärtom så har de flesta människor en stark inneboende aversion mot att ta risker. Att ta en risk betyder att man tappar kontrollen över framtiden. Det vill vi inte. I stället vill vi skapa trygghet genom att ha så god koll som möjligt på vad som ska hända om en vecka, en månad, ett år…

Vi vill veta hur vädret kommer att bli. Vi vill veta hur aktiekurserna ska utvecklas. Vi vill veta om konkurrenten ska slå till. Och vi vill definitivt veta om den där ilskna tjuren ska vända sig om och sätta efter oss när vi går in i hagen? Att känna att man har grepp om framtiden ger ofta ett lugn och en inre säkerhet, medan osäkerheten om vad som ska hända och risken att misslyckas i stället kan vara djupt ångestskapande (såvida vi inte tillhör den minoritet som lever för osäkerhetens adrenalinkickar).

Risktagande är alltså nödvändigt för överlevnad och tillväxt, men risktagande kan också betyda slutet. Hade det inte funnits en fara i att ta risker så hade det inte legat någon dramatik i det. Det gäller alltså att vara smart i sitt risktagande. Ju mer man kan om sig själv och omvärlden, ju bättre man är på att förutse framtiden, och ju mer man kan kalkylera risken desto större är sannolikheten att det blir ett lyckat avslut.

Det är också viktigt att hela tiden ha en plan B. Microsoft hade inför lanseringen av Windows 98 hundra olika i detalj planerade scenarier att falla tillbaka på utifall något skulle gå snett.

Det är viktigt att risktagande är inbyggt i organisationen, d.v.s. att det finns utrymme att satsa också på de lite mer galna projekten och att ha möjlighet att testa många av de kreativa idéer som kommer från de anställda.

Man ska dock inte, mer än i absoluta undantagsfall, riskera mer än man har råd att förlora. Den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers tog alldeles för många och för stora risker i förhållande till sitt kapital, vilket ledde till världshistoriens största konkurs 2008 efter att marknaden för bostadslån fallit. Hade banken inte tagit dessa stora risker hade kanske den efterföljande globala finanskrisen kunnat förhindras eller åtminstone väsentligt mildras.

Det är därför en god idé att sprida sina risker och t.ex. aldrig satsa mer än 10 % av utvecklingsbudgeten på ett enstaka riskfyllt nytt projekt. Ju bättre koll man har på sin innovationsbudget och klara principer för hur mycket risk man är villig att ta desto mindre ångest för risktagandet med sig. Dessutom är det ju så att ju fler idéer man har i företaget desto mindre beroende är man av varje enstaka idé.

Detta blogginlägg har inspirerats av:

Sloane Paul (2006). The leaders guide to lateral thinking skills. London: Kogan Page.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Månen och din kreativitet

Moon 1000x667
Supermåne, 3 december, 2017

Kan månen och dess cykel påverka vår kreativitet? Denna fråga är särskilt relevant just i kväll när vi kan glädjas åt en “supermåne“.

Denna fullmåne har en större än vanlig skenbar storlek på månskivan sett från jorden, som sammanfaller med det närmaste avståndet som månen når till jorden i sin elliptiska omloppsbana.

Jag var därför tacksam att det nya teleobjektivet jag beställt kom just i dag, vilket gav mig ett utmärkt tillfälle att testa det på månen (resultat som ovan).

Fullmånen har en särskild betydelse i många kulturer, och det är inte ovanligt bland högkänsliga personer att de känner av speciella kroppsliga och känslomässiga sensationer, inklusive sömnlöshet, just under fullmånen.

Det verkar emellertid som att korrelationen mellan fullmånen och olika psykiska störningar och störningar, “mångalen” kan svara för mindre än 1% av dessa tillstånd, vilket borde vara en tröstande tanke med tanke på så regelbundet vi har en full måne.

Så hur är det med månen och kreativiteten? Att få den där briljanta idén kan bero på hur lätt du har att få tillgång till alla de myriader av associativa kopplingar som händer i de undermedvetna delarna av din hjärna varje ögonblick.

Vad som normalt förhindrar alla dessa nya kombinationer av olika tankar och koncept att dyka upp i ditt medvetna sinne som nya idéer är de effektiva filtermekanismerna du har som tjänar att spara din begränsade medvetna tankekapacitet (en tanke i taget) för de mer vardagliga men nödvändiga uppgifterna i ditt dagliga liv.

Ett sätt att tona ner dessa filter är genom regelbunden meditation, och vissa människor som regelbundet praktiserar andlig meditation, upplever sig ha lättare tillgång till vanligen undermedvetna tankar när de mediterar under tiden för fullmånen och särskilt då under en supermåne.

Är detta sant? Inte vet jag, men nästa gång du kan ta reda på det själv kommer att vara natten 2-3 januari 2018. Om du ännu inte börjat meditera regelbundet, så är det kanske dags att börja nu.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Att göra eller prata om att göra

Donald Trump

Den kreativa processen börjar ofta med att vi får en första briljant idé och sedan i vår  inre dialog i lysande färger målar upp det fantastiska vi vill åstadkomma. Detta är en viktig del av skapandet för om vi inte lyckas formulera vår intention inför oss själva så har vi liten möjlighet att kunna gå vidare.

Ofta är detta den lättaste delen av skaparprocessen, men den känns ju så bra för i och med detta så har vi ju faktiskt kommit ut ur startblocken och är ute på banan – tror vi. “Må-bra-hormonen” pytsas ut i kroppen och vi känner oss på vår kreativa topp.

Känslan av att vara på väg och behovet av bekräftelse (det där inre egot som hela tiden måste vårdas och vattnas) gör att vi direkt börjar dela med oss till andra om vilka stordåd vi har framför oss.

Vi har kanske fått en idé till en roman. Ett Facebook-inlägg om vår nya författarambition får genast en massa “likes” och uppmuntrade av detta så fortsätter vi att beskriva det kommande storverket. Den bekräftelse vi får sporrar oss att fortsätta – men inte att göra, utan att tala om vad vi ska göra.

Så småningom kommer dock sanningens ögonblick då vi faktiskt sätter oss ner för att göra slag i saken och påbörja själva skapandet. Men panik. Det vill sig inte! Det där fantastiska romanuppslaget känns plötsligt ganska tunt, och orden vill inte riktigt komma fram.

Nåja, vi kan ju alltid gå tillbaka till våra sociala medier och dela med oss av våra författarmödor, för då har vi ju i alla fall åstadkommit något. Självkänslan är återställd!

PS. Ibland är det inte alltigenom negativt att idéer (romaner eller andra) stannar vid ord och inte övergår i handling. 🙂


Detta blogginlägg har inspirerats av Cory Arcangels bok “Working on my novel.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Ta hjälp att hitta dina blinda fläckar

blind spot

Vi har alla en punkt djupt inne i våra ögon, just där synnerven når ut till näthinnan, där vi saknar möjlighet att ”se”. Detta är vår blinda fläck, eller ”blind spot”. Också som människor bär vi med oss blinda fläckar i våra personligheter. Detta är egenheter som finns där och som hindrar oss från att utveckla oss själva fullt ut.

Även om dessa blinda fläckar kan vara helt uppenbara för omgivningen så är det meningslöst att förvänta sig att personen ifråga själva utan hjälp ska kunna komma tillrätta med dessa egenheter – för de är just blinda för dem.

Du, liksom alla andra, har dina egna blinda fläckar och dessa kan ställa hinder i vägen för dig, inte minst om det är ett beteende som andra människor irriterar sig på. Du har därför allt att vinna på att identifiera dem.

Men eftersom du inte ser dem själv så måste du förlita dig på hjälp från andra. Om du drivs av en strävan att hela tiden förkovra dig och växa som människa så måste du var öppen för konstruktiv kritik.

Om du på ett ärligt och öppet sätt kan lyssna till vad andra har att säga om dig, utan att omedelbart gå i försvarsställning, så kan du också successivt öka din självkännedom och så småningom radera din blinda fläckar.

Men detta kräver mod att både inför dig själv och inför andra erkänna dina brister och vara beredd att arbeta med dem. Och jag kan själv av egen erfarenhet intyga att detta kan var en smärtsam process.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Åtta sätt att öka din kreativa livsenergi

Young woman doing cartwheel on grass

Allt kräver energi, även din kreativitet. När det gäller kreativitet är energin inte den typ som kan räknas i kalorier, men istället din livsenergi, den som i asiatisk filosofi ibland kallas för Chi.

Du kan lätt känna när din kreativa energinivå är hög. Du vet de där de dagarna då solen lyser starkare, dina steg är lättare, och du känner för att anta alla utmaningar. Sådana dagar är ditt sinne alert och tankarna löper fria och obehindrade.

Du kan också lätt känna igen motsatsen. Dagar när du är trött eller stressad av pressen från alltför många saker som väntar på att bli gjorda. Alla omkring dig pockar på din uppmärksamhet och din epost-brevlåda fylls upp snabbare än du kan tömma den. Dessutom kan du vara ute av fokus på grund av oro.

Du är både kropp och själ, yin och yang, och för att öka och behålla din kreativa energi måste du ta hand om båda, eller som de gamla romarna uttryckte det; “Mens sana in corpore sano” (“ett sunt sinne i en sund kropp“).

Du har blivit försedd med en kropp som är en invecklad och vacker maskin, men som till skillnad från din bil inte kan uppgraderas till en nyare årsmodell. Istället måste du ta hand om den enda modellen du har det bästa sättet du kan.

Följande åtta tips kan hjälpa dig att optimerar din kreativa energi och få dig att leva ett rikare liv.

1. Få tillräckligt med sömn. 

Sömn är viktig för att återställa din kropp efter en intensiv dag av arbete (eller lek). Sömnen är också nödvändig för att konsolidera dina minnen och sätta dem i ett bredare sammanhang. Brist på sömn orsakar långsammare hjärnvågor i din prefrontala hjärnbark, sämre uppmärksamhet, ångest, minskat minne och fysisk och mental utmattning och redan ett par dygn utan sömn kan leda till akut psykos. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit mer utförligt om vikten av en god natts sömn.

2. Ät hälsosamt

Modern västerländsk kost med mycket kolhydrater och industriframställd mat är den främsta orsaken till den globala fetmaepidemin som medför ett antal kroniska sjukdomar, särskilt typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke. Många naturliga och obehandlade råvaror är också antiinflammatoriska. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om hur rätt kost kan öka din kreativitet.

3. Träna regelbundet

För att hålla din energinivå hög och samtidigt minska risken för sjukdom är regelbunden träning viktig. Högintensiv träning kan för vissa individer vara beroendeframkallande (på ett positivt sätt) på grund av regelbunden utsöndring av endorfiner – kroppens egna opiater.

Men för dem som är mindre intresserade av intensiv träning kan det vara trösterikt att veta att också lätt träning, t.ex. en halvtimmes rask promenad fyra gånger per vecka ger dig alla fördelar som är relaterade till en god hälsa och ökade energinivåer. Det viktigaste är att välja en övning som appellerar till dig, och att du sannolikt fortsätter att träna år efter år. Att träna regelbundet har en rad olika positiva effekter:

  • Din hälsa förbättras. Regelbunden träning har en rad positiva hälsoeffekter. Träningen minskar blodnivåerna av kolesterol, triglycerider, sänker blodtrycket, verkar inflammationsdämpande, minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och tjocktarmscancer, stärker skelettet, ger viktminskning samt ökar livslängden.
  • Din sömn förbättras. Studier har visat att fysisk träning underlättar insomnandet vid sömnsvårigheter.
  • Du får en energikick. Lågintensiv träning (promenad) minskar tröttheten och ger en upp till 20% energiökning. Effekten av en promenad på den allmänna energinivån är större än ett hårt gympass.
  • Ditt minne förbättras. Studier har visat att aerobisk träning, t.ex. att löpträna eller simma ökar storleken på hippocampus, som reglerar minne och inlärning.
  • Förbättrar din självkänsla. Oavsett intensitet så har träning visat sig få oss att se oss själva som mer attraktiva.
  • Förbättrar sexlivet. Sexlivet kan givetvis förbättras av högre energi, viktnedgång och ökad självkänsla. Men forskning har också visat att regelbunden träning ökar den sexuell förmågan hos män och den sexuella lusten hos kvinnor.

4. Njut av fysisk kontakt

De flesta former av mjuk fysisk beröring (smek, kramar, massage och sex) känns mycket njutningsfullt och detta beror bl.a. på att kroppen då utsöndrar hormonet oxytocin, som ibland går under benämningen ”kärlekshormonet”.

I hjärnan är oxytocinet också inblandat i processer som rör vårt sociala sammanhang, anknytning till andra människor, tillit, empati och generositet. Det är också stress- och ångestdämpande och har en viktig roll under graviditet och amning. Närhet och fysisk beröring är därför väldigt viktigt för vårt psykiska välmående i alla skeden av våra liv.

När vi har sex spelar oxytocinet en stor roll för vår njutning, men det är inte det enda hormonet som gör detta. Vid orgasmen utsöndras också det andra ”må-bra-hormonet” dopamin, samt endorfiner. Men förutom oxytocinfrisättningen positiva effekter så har regelbundet sex också många andra fördelar, inte minst för hälsan.

Sexuell aktivitet förbättrar immunförsvaret genom att öka nivåerna av vissa antikroppar i blodet. Sex i sig är ju också en form av fysisk träning och regelbundet sex ger därför alla de fördelar som vi sett i ovanstående avsnitt. Man har också i olika studier visat att sex minskar smärtupplevelser – inklusive huvudvärk!

Hos män skyddar regelbundna utlösningar också mot prostatacancer, och hos båda könen håller sexuell aktivitet hormonerna (östrogen och testosteron) i balans.

Slutligen så förbättrar regelbundet sex också den sexuella upplevelse i sig och gör sexet bättre.

4. Minska stressen i vardagen

De nu levande generationerna är förmodligen de mest stressade i historien. Balansen mellan arbete och fritid blir allt svårare. Att leva både det verkliga livet och ett 24/7 online virtuellt liv adderar snarare än minskar stressen. En evigt strävan att tjäna mer pengar för att köpa fler saker är ytterligare lök på laxen.

Många saker som ökar stressen gör vi för att vi känner oss tvungna, men bland kan vi också göra saker för att behaga vårt ego. Känslan av att känna sig oumbärlig är mycket kraftfull. Det är viktigt att i sådana stunder inse att vi inte är det – ingen är. Det är därför viktigt att då och då sätta sig ner och gå igenom vilka som är de stora stressfaktorerna och försöka rensa bort så många som möjligt av dem. Det kan kännas tufft och ovant att börja säga nej, när vi tidigare alltid försökt vara till lags, men det är nödvändigt för att vi ska kunna må bra.

På samma sätt som det kan vara bra att välja bort saker att göra så kan vi också välja hur vi ska utföra dem som återstår. I alla aspekter av våra liv överöses vi av olika alternativ och hela tiden hamnar vi i situationer då vi måste vi välja mellan ett stort antal ganska likvärdiga alternativ. Detta skapar stress och trötthet i form av informationsöverbelastning. Varje aktivt beslut kräver mental energi och modern neuropsykologisk forskning har visat att vi som människor bara kan ta ett visst antal övervägda beslut per dag. Därefter slutar vår förmåga oavsett hur viktiga besluten är.

Av alla de hundratals olika småaktiviteter som vi ägnar oss åt varje dag så gäller det därför att lägga sig på en rimlig ambitionsnivå. När vi går på lunch en vanlig vardag är det viktigt att gå till en restaurang där maten är tillräckligt bra, men vi behöver inte lägga timmar på att hitta det absolut allra bästa lunchstället. Samma sak när vi städar hemma. Det måste vara tillräckligt bra för att vi ska känna oss nöjda, men vartenda dammkorn under skåpen behöver inte vara borta.

Nobelpristagaren Herbert Simon har myntat begreppet satisficing (saknar bra svensk översättning) för konsten att i vardagen nöja sig med tillräckligt bra i stället för att i varje läge sträva efter det allra bästa. På detta sätt kan man både undvika en massa bekymmer samtidigt som man får tillräckligt med tid över att satsa hela sin energi på de saker som verkligen betyder något. De lyckligaste människorna är inte de som har mest och gör mest, utan de som är nöjdast med vad de har och kan ägna sin tid åt sådant de brinner för.

Genom att istället sänka ambitionen och välja det optimala kan du undvika mycket stress samtidigt som du skapar tillräckligt med tid för att lägga din fulla energi på de saker som verkligen betyder något. I slutändan är de lyckligaste människorna inte de som har mest utan de som är nöjda med vad de har och kan ögna sig åt sina passioner.

5. Hantera din tid

Detta leder oss till hur vi handskas med vår tid. Låt oss anta att du nu har skurit bort många saker som du inte längre lägger din tid på, men hur är det med resten? Vi tror att vi kan “multi-taska”, men det är en illusion.

Varje gång du skiftar uppmärksamheten till en ny uppgift krävs energi; mindre för de små uppgifterna och mer för de större, men varje skifte har en energikostnad. Därför bör du alltid försöka få så mycket oavbruten och ostörd tid som möjligt för vad du verkligen behöver göra.

Stäng av alla alarmsignaler på din dator och smartphone, sätt en Upptagen-skylt på din dörr och försök att undvika alla andra distraktioner. Ha också pareto-principen i åtanken, den som säger att 80% av nyttan kommer från 20% av ansträngningarna. Försök därför identifiera och fokusera på de viktiga 20% och, om möjligt, skära ner på resten.

6. Leta efter inspiration

Ting och upplevelser som fascinerar dig och kittar ditt sinne och fantasi är inte bara bränsle för dina kreativa förmågor utan också energihöjare. Trots att vi som människor är hårdkodade vanedjur, försök att utmana dig själv minst en gång varje dag genom att göra något annorlunda. Läs böcker som ger dig nya dimensioner. Titta på en populärvetenskaplig dokumentär på TV snarare än en dokusåpa. Besök ett konstgalleri. Gå till en poesi slam. Eller ta en promenad i naturen.

7. Hitta din passion

För att leva ett komplett och fullt liv behöver vi hitta en djupare mening. Det kan låta stort och överväldigande, men behöver inte vara det. Du behöver inte hitta botemedlet mot cancer eller bli en buddhistisk munk, men för att leva fullt ut du behöva du något som tänder din passion och ger mening åt ditt liv.

Vad det är, skilja sig från människa till människa, och ofta är det något enkelt men fortfarande av stor personlig betydelse. Kanske är det att ägna dig åt dina barnbarn på ett sätt som du inte haft tid för med dina egna barn eller följa ditt favoritlag, eller att lösa svåra korsord.

Din passion kan mycket väl förändras över tid men när du har hittat det i livet där du är just nu, så håll fast vid det och ta tillfället i akt att dyka ner i det. Din omgivning kanske inte alltid förstår eller uppskattar det, men i slutändan kommer de också att dra nytta av att du är en mer komplett person att vara med.

8. Sträva efter lycka

Det sista tipset gäller din lycka. Det betyder inte att det är den minst viktiga, snarare motsatsen. Dalai Lama och andra kloka personer hävdar att det verkliga syftet med våra liv är att finna lycka. De senaste åren har lyckoforskning visat hur vi själva kan ändra våra liv för att bli lyckligare. Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om tolv strategier för att öka din lycka.

Om du vill läsa mer om hur du kan öka din livsenergi kan jag också rekommendera Sanna Ehdins utmärkta bok Höj din energi! Nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Hur spenderar du ditt livskapital?

capital

Föreställ dig att du har ett bankkonto där någon varje midnatt sätter in 1 440 kr. Du kan använda de här pengarna precis som du vill under det kommande dygnet, men när dygnet har gått så plockas de ej använda pengarna ut från ditt konto och du får aldrig mer tillbaka dem.

I ett sådant läge hade du säkert funderat noga på hur du skulle kunna använda de här pengarna på bästa sätt för att ge dig, din familj, dina vänner och andra du bryr dig om största möjliga nytta, tillfredsställelse och glädje. Du hade antagligen inte gillat om de vid midnatt bara försvunnit utan att ge dig något av värde. Du hade nog inte heller velat slösa bort dem på något som var mindre viktigt för dig.

Du har givetvis inte något sådant bankkonto, men du har något som är ännu bättre och mer värdefullt. I början av varje nytt dygn har du 1 440 nya helt oanvända minuter framför dig tills nästa dygn börjar. Det är helt upp till dig hur du använder den här tiden. Du kan välja att använda dem till något som skänker dig och andra glädje, till något som är värdefullt. Men du kan också välja att spendera den här fantastiska gåvan på att slötitta framför Tv:n eller än värre något som skadar dig eller någon annan.

Att ta till vana att varje kväll betrakta dagen som gått ur synvinkeln att den har varit fylld av tid som aldrig kommer tillbaka kan var till hjälp för oss att välja ett rikare liv.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Vikten av att behandla medarbetarna rättvist

Fairness

Få saker påverkar människor mer negativt än känslan av att vara orättvist behandlade och alla som har sett barn dela upp en tårtbit mellan sig kan se att det är millimeterrättvisan som räknas. Detta ligger djupt rotat i våra gener och är starkt kopplat till vår egen självrespekt och vår känsla av hur vi uppfattas och respekteras av vår omgivning och vilken plats vi har i den sociala hierarkin.

Hjärnans belöningssystem stimuleras av känslan att vara uppskattad och rättvist behandlad medan motsatsen i stället triggar i gång obehagskänslor från de delar av hjärnan som annars aktiveras vid illamående och obehagliga dofter.

Ett klassiskt psykologiskt experiment involverar två försökspersoner (A och B). I experimentet får A en summa pengar att dela med B. A får själv bestämma hur stor andel B ska få och om B accepterar så får båda behålla pengarna. Men om B inte accepterar erbjudandet så förlorar båda sin andel av pengarna.Upprepade sådana försök har visat att vid en erbjuden andel lägre än 20–30% så uppfattas den upplevda orättvisan så stor att B hellre avstår från pengarna för att kunna straffa det orättvisa beteendet.

Om den ursprungliga summan t.ex. är 4 $ så accepterar B glatt ett erbjudande om 2 $, men om den ursprungliga summan är 10 $ så blir reaktionen i de allra flesta fallen att B inte accepterar och ingen av dem får då några pengar.

Tabibna Golnaz och medarbetare vid University of California Los Angeles har tagit det här experimentet ett steg vidare och visat att aktiveringen av belöningscentrum i hjärnan hos försöksperson B är oberoende av den totala storleken på ersättningen, men direkt korrelerad till hur rättvist erbjudande är.

Den beskrivna obehagskänslan när vi känner oss orättvist behandlade är den samma som uppkommer då vi befinner oss i situationer av relativt underläge. Människan har betydligt lättare att fördra fattigdom om alla andra är fattiga jämfört med att ha det gott ställt om omgivningen har det ännu bättre.

Som chef är det därför viktigt att du hela tiden är medveten om den förödande negativa kraften som uppstår när medarbetarna inte känner sig rättvist behandlade och inte uppskattade efter förtjänst. Detta gäller inte bara pengar och andra belöningar utan också i vilken mån de olika medarbetarna får din uppmärksamhet och tillgång till din tid.

Det är mänskligt att tycka bättre om vissa personer än andra, särskilt om dessa bekräftar en själv, men om omgivningen får intrycket att du har vissa favoriter så kommer det att väcka avund och negativa känslor. Det är därför viktigt att du medvetandegör din egen inställning till dina olika medarbetare och motstår impulsen att visa mer uppmärksamhet åt dem du gillar mest. Uppskattning, belöningar och befordran ska därför styras helt av vad medarbetarna presterar och hur de uppträder gentemot varandra och externa kunder och intressenter.

Förutom en bättre stämning på arbetsplatsen blir en helt rättvis bedömning också en garant för att de är de dugligaste anställda som kan göra karriär inte de som är bäst på att kamma sina överordnade medhårs. Var särskilt observant på de mer introverta medarbetarna som kanske inte gör så mycket väsen av sig men inte desto mindre kan göra en enastående insats i det tysta. Var också medveten om att de mest kreativa medarbetarna också kan uppfattas som bråkiga och besvärliga då de i kraft av sina egna idéer gärna ifrågasätter rådande ordning.

Historien har gång på gång visat hur mycket mer dynamiska meritokratiska samhällen är jämfört med samhällen där tjänster tillsätts efter börd, familjeband, befolkningsgrupp, kön, etc.


Källa: Tabibnia G, Satpute AB, Leiberman MD (2008).The sunny side of fairness: preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry). Psychological Science. 19:339–47.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English