The Guest House

Inn

This being human is a guest house. Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all! Even if they’re a crowd of sorrows, who violently sweep your house empty of its furniture.

Still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing, and invite them in.

Be grateful for whoever comes, because each has been sent, as a guide from beyond.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī
Persian poet (1207-1273)

Illustration: Pixabay.com – klickblick

svensk_flagga   Denna dikt på svenska

Värdshuset

Inn

Detta att vara människa är som ett värdshus. Varje morgon en ny ankomst.

En glädje, en depression, en snålhet, ett ögonblick av medvetenhet anländer som en oväntad gäst.

Välkomna och underhåll dem alla! Även om det är en skara sorger, som våldsamt sveper genom huset och tömmer det på möbler.

Behandla ändå varje gäst med respekt. Han kanske rensar dig för någon ny glädje.

Den mörka tanken, skammen, elakheten, möt dem alla vid dörren, skrattande, och bjud dem att stiga på.

Var tacksam för vem som än kommer för var och en har skickats dig som en guide från bortom.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Persisk poet (1207-1273)
Översättning till svenska: Viryabodhi

Illustration: Pixabay.com – klickblick

united-kingdom-flag-1-   This poem in English

%d bloggers like this: