10 ways to find your creative inspiration

inspiration

In Medieval times, creative inspiration was regarded as a gift of God – a breath of the divine. Today, we know that our immense creative abilities stem from our marvellous brains. Yet, the creative fire emanating in our brains needs fuel, and especially when you get stuck in your creative endeavours it is good to know there are ways to clear your mind and find new inspiration.

Follow the path of the famous author Jack London, who said: “You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.

Continue reading “10 ways to find your creative inspiration”

10 sätt att hitta din kreativa inspiration

inspiration

Under Medeltiden betraktades den kreativa inspirationen som en gåva från Gud – ett gudomligt andetag. Idag vet vi att våra enorma kreativa förmågor härrör från våra fantastiska hjärnor. Ändå behöver den kreativa elden i våra hjärnor bränsle, och speciellt när du fastnar i ditt kreativa skapande är det bra att veta att det finns sätt att rensa ditt sinne och hitta ny inspiration.

Lär från författaren Jack London, som sa: “Du kan inte vänta på inspiration. Du måste gå efter den med en klubba.

Continue reading “10 sätt att hitta din kreativa inspiration”