Lösning på kvadratproblemet

Anledningen till att detta problem är så svårt att lösa för många personer beror på vårt intuitiva mönstertänkande. Detta styr oss mot lösningar där sidorna på den nya kvadraten är parallella med sidorna hos den ursprungliga kvadraten. Detta kommer inte fungera.

Istället måste vi bryta mönstret genom att vrida kvadraten på spetsen och istället basera den nya kvadraten på det längsta avståndet mellan två punkter i originalfiguren enligt nedan.

Quadrate-problem-solution

Tillbaka till problemsidan

Testa också niopunktsproblemet

%d bloggers like this: