About me

united-kingdom-flag-1-   Hi, I’m Karl. This blog is my own journey into new worlds, where I tie together things that interest and engage me. I write as much to develop myself as to share my ideas and thoughts with others.

When I started the blog in the summer of 2017, the idea was to focus on creativity – both personal creativity and thoughts about creative leadership (hence the name of the blog). The background was a long-standing fascination with our human ability to hatch ideas, connect concepts and see things from new perspectives.

As a medical doctor, scientist and leader, I have also had many opportunities to think about the creative process in different contexts and not least which environments and factors promote creativity and the emergence of new ideas.

During the journey, however, the writing has taken on a life of its own, and more and more of my reflections have come to revolve around various aspects of personal development, often inspired by my own Buddhist practice.

svensk_flagga   Hej, jag heter Karl. Den här bloggen är min egen resa in i nya världar, där jag knyter samman sådant som intresserar och engagerar mig. Jag skriver lika mycket för att utveckla mig själv som för att dela med mig av mina idéer och tankar till andra.

När jag startade bloggen sommaren 2017 var tanken att fokusera på kreativitet – både den personliga kreativiteten och tankar kring kreativt ledarskap (därav namnet på bloggen). Bakgrunden var en mångårig fascination för vår mänskliga förmåga att kläcka idéer, koppla ihop begrepp och se saker ur nya perspektiv. Som läkare, forskare och chef har jag dessutom haft många tillfällen att fundera kring den kreativa processen i olika sammanhang och inte minst vilka miljöer och faktorer som befrämjar kreativitet och uppkomsten av nya idéer.

Under resans gång har skrivandet dock fått ett eget liv, och allt mer av mina reflektioner har kommit att rör sig kring olika aspekter av personlig utveckling, ofta inspirerade av min egen buddhistiska praktik.

%d bloggers like this: