About me

Karlsvensk_flagga Jag som skriver den här bloggen heter Karl Ekdahl. Ett av mina stora intressen är kreativitet, kanske inte så mycket konstnärlig kreativitet (för jag är varken särskilt musikalisk eller bra på att teckna eller måla, även om jag är en hyfsad amatörfotograf). Men jag är däremot fascinerad av vår mänskliga förmåga att kläcka idéer, koppla ihop begrepp och få tankarna att hoppa som ystra kalvar på vårbete.

Som läkare och professor har jag haft många tillfällen att fundera kring den kreativa processen i forskningssammanhang och inte minst vilka miljöer som befrämjar kreativitet och uppkomsten av banbrytande idéer. Det senare är också en fråga jag återkommit till under många år som chef i en internationell organisation; vad kännetecknar egentligen det optimala kreativa chefskapet och den kreativa organisationen?

I den här bloggen ska jag försöka belysa hur vi med kunskap om hur vi fungerar som biologiska och sociala varelser kan bättre förstå oss själva, vår omvärld och utveckla våra kreativa förmågor.

Du kan också hitta mig på LinkedIn.

united-kingdom-flag-1- My name is Karl Ekdahl. One of my big interest is creativity, maybe not as much artistic creativity (as I’m neither very good at playing music or painting – although I’m a fairly skilled amateur photographer). However, I am fascinated by our human ability to get ideas, connect topics and get our thoughts to playfully jump like calves let out on spring gracing.

As a medical doctor and professor, I have had many opportunities to reflect on the creative process in research and not least which environments are beneficial for the origin of front-line ideas. The latter is also an issue which I have returned to many times during my time as a senior manager in an international organisation; what is the optimal creative leadership and creative organisation?

In this blog, I will try to reflect on how we, with knowledge about how we function as biological and social beings, can better understand ourselves, our surrounding and devlop our creative abilities.

You can also find me on LinkedIn.