10 ways to find your creative inspiration

inspiration

In Medieval times, creative inspiration was regarded as a gift of God – a breath of the divine. Today, we know that our immense creative abilities stem from our marvellous brains. Yet, the creative fire emanating in our brains needs fuel, and especially when you get stuck in your creative endeavours it is good to know there are ways to clear your mind and find new inspiration.

Follow the path of the famous author Jack London, who said: “You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.

Continue reading “10 ways to find your creative inspiration”

10 sätt att hitta din kreativa inspiration

inspiration

Under Medeltiden betraktades den kreativa inspirationen som en gåva från Gud – ett gudomligt andetag. Idag vet vi att våra enorma kreativa förmågor härrör från våra fantastiska hjärnor. Ändå behöver den kreativa elden i våra hjärnor bränsle, och speciellt när du fastnar i ditt kreativa skapande är det bra att veta att det finns sätt att rensa ditt sinne och hitta ny inspiration.

Lär från författaren Jack London, som sa: “Du kan inte vänta på inspiration. Du måste gå efter den med en klubba.

Continue reading “10 sätt att hitta din kreativa inspiration”

Golf balls, beer and the meaning of life

Beer

I recently rediscovered this wonderful and thought-provoking story (original author unknown).

A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. When the class began, he wordlessly picked up a very large and empty glass jar and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.

The professor then picked up a bag of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles rolled into the open areas between the golf balls. He then asked the students again if the jar was full. Again, they agreed it was.

Continue reading “Golf balls, beer and the meaning of life”

Golfbollar, öl och meningen med livet

Beer

Jag återupptäckte nyligen denna underbara och tankeväckande historia (ursprungsförfattare okänd).

En professor stod framför sin filosofiklass. När klassen började tog han utan att säga något fram en stor, tom glasburk och började att fylla den med golfbollar. Han frågade sedan studenterna om burken var full. De var överens om att det var den.

Professorn tog sedan fram en påse med småsten och hällde dem i burken. Han skakade burken lätt. Småstenarna rullade in i de öppna områdena mellan golfbollarna. Han frågade sedan studenterna igen om burken var full. De var åter överens om att det var den.

Continue reading “Golfbollar, öl och meningen med livet”

Finding meaning in life

Musikinstrumente aus dem Vogtland

A young man who had lost his inspiration in life, went to an old and wise man and asked how he could get back his spark of life. The wise man thought for a while and then said “I know what to do, but I think it could be too difficult for you“. The young man replied that he was desperate and would do whatever the wise man suggested.

Continue reading “Finding meaning in life”

Att hitta meningen i livet

Musikinstrumente aus dem Vogtland

En ung man som hade tappat inspirationen i sitt liv sökte upp en gammal och vis man och frågade hur han kunde få tillbaka sin livsgnista. Den vise mannen tänkte efter en stund och sa sedan ”Jag vet hur du ska göra, men jag tror att det kan bli för svårt för dig”. Den unge mannen svarade att han var desperat och skulle göra precis som den vise mannen föreslog.

Continue reading “Att hitta meningen i livet”